UAB en dades

Servei de Biblioteques

 
Monografies 1.372.071
Publicacions periòdiques 29.507
Biblioteca Digital - Nombre de descàrregues 2.087.994
Biblioteca Digital - Consultes al DDD 13.894.403
Usuaris/es 643.052
Préstecs domiciliaris 191.793
Préstecs Interbibliotecaris 3.932

 

Servei_Biblioteques_20_21