UAB en dades

Personal acadèmic

 
Dona        Home        Total    
1.659 2.110 3.769

 

Personal_academic_categoria_departament_branca_coneixement_edat_20_21

 
  % estrangers
Franja d'edat Dona        Home        Total    
<25 0 0 0
de 25 a 34 11,11 4,13 8,31
de 35 a 44 7,98 8,79 8,36
de 45 a 54 6,41 4,72 5,46
de 55 a 65 4,05 1,73 2,60
> 65 4,49 1,74 2,51

 

Personal_academic_per_franja_edat_nacionalitat_20_21

 
Dona Home Total
1.099 1.413 2.511

 

Personal_academic_homologat_20_21

 
  Dona Home Total
Agregat/a contractat doctor/a 12 15 27
Catedràtic/a d'universitat  9 17 26
Catedràtic/a contractat doctor/a 6 6 12
Professor/a Titular d'universitat  11 15 26
Total 38 53 91

 

Personal_academic_possessio_catedra_o_titularitat_20_21

 
Dona Home Total
96 125 221

 

Personal_investigador_postdoctoral_20_21

 
  Dona Home Total
Eines bàsiques per al lloc de treball 634 703 1.337
Prevenció, seguretat i salut laboral 139 202 341
Formació en llengües 3 4 7
Altres 1.209 1.553 2.762
Total 1.985 2.462 4.447

 

Cursos_formacio_personal_academic_20_21