UAB en dades

Doctorat

 
Dona Home Total
526 395 921

 

Estudiants_de_nou_ingres_a_doctorat_20_21

 
  Dona Home Total
Estudiants totals 2.677 2.154 4.831
Estudiants estrangers 1.018 822 1.840

 

Estudiants_matriculats_a_doctorat_20_21

 
Universitat de procedència Dona Home Total
UAB 1.060 859 1.919
Altres universitats catalanes 414 320 734
Altres universitats espanyoles 575 407 982
Universitats estrangeres 628 568 1.196
Total 2.677 2.154 4.831

 

Estudiants_matriculats_doctorat_universitat_procedencia_2021

 
Dona Home Total
345 295 640

 

Tesis_llegides_per_estudi_i_detall_19_20