UAB en dades

Mobilitat d'estudiants

 
Fons del finançament Import
Externa 1.963.610,00 €
Interna 134.500,00 €
Total 2.098.110,00 €

 

Origen_dels_fons_dels_programes_de_mobilitat_20_21

 
Sòcrates-Erasmus Dona Home Total
Estudiants OUT 266 126 392
Estudiants IN 271 147 418

 

Estudiants_Erasmus_OUT_IN_20_21

 
Sèneca - SICUE Dona Home Total
Estudiants OUT 41 23 64
Estudiants IN 45 30 75

 

Estudiants_Sicue_OUT_IN_20_21

 
Programa propi Dona Home Total
Estudiants OUT 48 15 63
Estudiants IN 31 12 43

 

Estudiants_MobilitatPropi_OUT_IN_20_21