UAB en dades

Màster

 
  Dona Home Total
Centres propis 1.431 878 2.309
Centres adscrits 342 197 539
Total 1.773 1.075 2.848

 

Estudiants_nou_ingres_master_centres_propis_adscrits_20_21

 
  Dona Home Total
Estudiants totals 1.792 1.134 2.926
Estudiants estrangers 577 294 871

 

Estudiants_de_master_en_centres_propis_20_21

 
  Dona Home Total
Estudiants totals 461 272 733
Estudiants estrangers 208 104 312

 

Estudiants_de_master_en_centres_adscrits_20_21

 
Curs acadèmic Centres propis Centres adscrits Total
2020/21 2.926 733 3.659
2019/20 3.050 854 3.904
2018/19 3.001 797 3.798
2017/18 3.092 719 3.811
2016/17 3.048 740 3.788

 

Evolucio_estudiants_de_master_centres_propis_adscrits_20_21

 
  Dona Home Total
Centres propis 1.314 864 2.178
Centres adscrits 408 203 611
Total 1.722 1.067 2.789

 

Estudiants_titulats_de_master_centres_propis_i_adscrits_19_20

 
Curs acadèmic Centres propis Centres adscrits Total
2019/20 2.178 611 2.789
2018/19 2.124 550 2.674
2017/18 2.136 478 2.614
2016/17 2.152 517 2.669

 

Evolucio_titulats_master_centres_propis_i_adscrits_19_20