UAB en dades

Producció científica

 
Dona Home Total
345 295 640

 

Tesis_llegides_per_estudi_i_detall_19_20

 
  Arts i Humanitats Ciències  Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i Arquitectura Total UAB Total SUPC
2019-2020 83 181 232 128 16 640 2.111
2018-2019 83 162 265 160 35 705 2.135
2017-2018 54 162 177 120 28 541 2.027

 

Evolucio_de_les_tesis_llegides_branca_20_21

 
  2017 2018 2019 2020
WOS 4.601 4.789 5.156 5.500
Articles OA  2.759 3.054 3.412 3.630
SCOPUS 4.278 4.606 4.584 5.139
Articles OA 2.652 2.983 3.110 3.506

 

Evolucio_nombre_articles_cientifics_20_21