UAB en dades

Finançament de la recerca

 
Sector Empresa 8.662.773,23 €
Sector Administració Pública 44.698.155,59 €
Sector Ensenyament Superior 678.276.03 €
Sector IPSFL 714.496,84 €
Sector Estranger 17.593.286,23 €
Altres 7.775.542,74 €
Total 80.122.530,66 €

 

Financament_de_la_recerca_capitols_fons_procedencia_20_21

 
Import Nombre de convenis
13.949.764,41 €  550

 

Nombre_import_convenis_recerca_20_21