Pressupost

Pressupostos anuals

Imatge pressupost

Els pressupostos de la UAB estableixen quins seran els ingressos i les despeses econòmiques de la institució al llarg d'un any natural. Els elabora la mateixa Universitat amb criteris d'equilibri, eficiència i sostenibilitat econòmica, i els aprova el Consell Social.
 
El document que recull els pressupostos està dividit en diferents capítols que reflecteixen detalladament cada aspecte dels ingressos previstos (transferències corrents de les administracions públiques, matrícula, finançament de la recerca, etc.) i de les despeses (personal, contractació de serveis, manteniment, adquisició de materials i eines de recerca, etc.).
 

Pressupost 2020 de la UAB
Pressupost 2019 de la UAB
Pressupost 2018 de la UAB
Pressupost 2017 de la UAB
Pressupost 2016 de la UAB
Pressupost 2015 de la UAB
Pressupost 2014 de la UAB
Pressupost 2013 de la UAB
Pressupost 2012 de la UAB
Pressupost 2011 de la UAB
Pressupost 2010 de la UAB
Pressupost 2009 de la UAB
Pressupost 2008 de la UAB
Pressupost 2007 de la UAB
Pressupost 2006 de la UAB
Pressupost 2005 de la UAB
Pressupost 2004 de la UAB
Pressupost 2003 de la UAB
Pressupost 2002 de la UAB