La UAB en xifres

Docència

105 titulacions de grau (2019-2020)
141 programes de màster universitari (2019-2020)
133 programes de màster propi (2018-2019)
297 diplomes i cursos de postgrau (2018-2019)
25.924 estudiants de grau (24.166 equivalents a temps complet) (2018-2019)
2.992 estudiants de màster universitari (2018-2019)
2.094 estudiants de màster propi (2018-2019)
3.681 estudiants de diplomes i cursos de postgrau (2018-2019)
6.957 estudiants de grau de nou accés (2018-2019)
2.314 estudiants de màster universitari de nou accés (2018-2019)
4.663 titulats de grau (2017-2018)
2.110 titulats de màster universitari (2017-2018)
4.924 estudiants de grau en centres adscrits (2018-2019)
797 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2018-2019)
1.236 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2018-2019)
586 estudiants de màster universitari de nou accés en centres adscrits (2018-2019)
1.191 titulats de grau en centres adscrits (2017-2018)
478 titulats de màster universitari en centres adscrits (2017-2018)
43 Cursos MOOC a Coursera (2018-2019)
524.569 Inscrits als cursos MOOC (2018-2019)
85% Taxa de rendiment de grau (2017-2018)
92% Taxa d'ocupació (AQU 2017)

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2019-2020)
13 doctorats industrials (2018)
4.832 estudiants de doctorat (2018-2019)
541 tesis doctorals llegides (2017-2018)
44 projectes de recerca internacionals (2018)
288 projectes de recerca nacionals (2018)
6 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2018-2019)
4.568 articles publicats (2018, Clarivate Analytics WoS)
569 investigadors en formació (2018)
606 convenis de recerca (2018)
35 patents sol·licitades (2018)
4 Noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals una spin-off (2018)
72% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2018)
24,7% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2018)
78,9 M¤ recursos totals per a la recerca i la transferència (2018)
55,42 M¤ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2018)
23,47 M¤ convenis de recerca i prestació de serveis (2018)

Internacionalització

1.415 estudiants estrangers de grau (2018-2019)
5,5% d'estudiants estrangers de grau (2018-2019)
1.100 estudiants estrangers de màster universitari (2018-2019)
36,8% d'estudiants estrangers de màster universitari (2018-2019)
817 estudiants estrangers de màster propi (2018-2019)
39,0% d'estudiants estrangers de màster propi (2018-2019)
1.755 estudiants estrangers de doctorat (2018-2019)
36,3% d'estudiants estrangers de doctorat (2018-2019)
1.376 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2018-2019)
19,8% de titulats han fet estades a l'estranger (2017-2018)
1.459 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2018-2019)
2.893 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2018-2019)
256 docents i investigadors estrangers (2018)
6,6% de personal docent i investigador estranger (2018)
25% de programes de màster en anglès (2018-2019)
9 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2019-2020)
49,0% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2019)

Organització

3.868 docents i investigadors totals (2018)
2.666 docents i investigadors equivalents a temps complet (2018)
1.448 docents i investigadors permanents totals (2018)
2.275 membres del personal d'administració i serveis (2018)
13 centres docents propis
13 centres docents adscrits
57 departaments
205 grups de recerca consolidats (2018)
25 centres d'estudis i de recerca
8 instituts de recerca propis
35 instituts de recerca vinculats
7 serveis generals de suport a la comunitat universitària
60 serveis de suport a la recerca i a la transferència
1 serveis de suport a la docència

Pressupost i finançament

319,74 M¤ pressupost liquidat de despeses (2018)
56% subvenció pública respecte del pressupost total (2018)

Totes les xifres de la UAB

Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2018-2019.