La UAB Aposta pel coneixement i la innovació
Imatge Francisco J. Ayala

Francisco J. Ayala

Francisco José Ayala va ser investit doctor honoris causa per la UAB en reconeixença a la seva doble excel·lència, en ciència, per la seva contribució en genètica de poblacions i evolució biològica, i en humanitats, per la seva contribució en epistemologia, ètica i filosofia de la biologia, un exemple del fèrtil tipus de col·laboració en aquestes dues àrees de coneixement.

Nomenament: 19/03/2015 a proposta de la Facultat de Biociències i de la Facultat de Filosofia i Lletres

Investidura: 18/06/2015 a la Sala d'Actes del Rectorat

Padrinatge: Antonio Fontdevila i Víctor Gómez Pin

Tornar a la llista completa