Biblioteca Josep Laporte

Servei d'Obtenció de Documents

El Servei d’Obtenció de Documents de la Biblioteca Josep Laporte té per objectiu localitzar i facilitar la còpia d’articles de publicacions periòdiques a usuaris externs a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ja sigui del fons bibliogràfic propi com del fons d’altres biblioteques catalanes, de l’estat espanyol o estrangeres.

La Biblioteca Josep Laporte està acreditada com a centre DOCLINE de la National Library of Medicine (NLM) dels EUA. Som l’única biblioteca de l’estat espanyol proveïdora d’articles de la NLM i, per tant, som un centre de referència per a la obtenció d’articles de l’estranger.

Accés al Servei d'Obtenció de Documents

Biblioteques, hospitals, laboratoris i institucions privades

Usuaris particulars

Tarifes

  • Fons de la Biblioteca Josep Laporte: 5 € + IVA
  • Fons extern: 8 € + IVA
  • Fons de la National Library of Medicine (NLM): 18 € + IVA