UAB en dades

Personal acadèmic

Categoria  Empleats
Dona Home Total
Catedràtic universitari 84 255 339
Catedràtic escola universitària 3 3 6
Titular universitari 311 504 815
Titular escola universitària 17 16 33
Catedràtic contractat 1 7 8
Professor agregat 144 181 325
Professor lector 14 10 24
Associat 458 563 1.021
Associat mèdic 220 342 562
Associat permanent estranger 0 6 6
Professor col·laborador permanent 10 1 11
Visitant 18 19 37
Professors emèrits 15 41 56
Professors emèrits (Pla d'emeritatge) 30 33 63
Contractats doctors 58 37 95
Associat infermeria 19 8 27
Associat fisioteràpia 42 28 70
Associat psicologia 15 4 19
Total 1.459 2.058 3.517

Personal acadèmic a 31 de desembre de 2015 per categories (excel)

Departament UAB Nombre d'empleats
CU CEU TU TEU Catedràtic contractat Agregat Lector Associat Associat Mèdic Associat Perm. Estranger Col. Permanent Visitant Emèrit Emèrit (Pla Emeritatge) Contractats doctors Associat infermeria Associat fisioteràpia Associat psicologia TOTAL
Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home
465 Departament d'Antropologia Social i Cultural 1 0 0 0 9 3 0 0 0 0 3 3 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29
469 Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 1 3 0 0 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23
474 Departament d'Art i de Musicologia 1 3 0 0 4 10 0 0 0 0 1 4 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44
411 Departament d'Economia Aplicada 1 3 0 0 4 13 0 1 0 0 1 4 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 47
412 Departament d'Economia i d'Història Econòmica 1 11 0 0 10 6 1 0 0 1 2 3 0 0 11 13 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 70
485 Departament d'Empresa 1 3 1 0 8 20 2 6 0 0 1 6 1 0 12 49 0 0 0 0 0 0 6 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 122
472 Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 0 1 0 2 1 5 0 1 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23
463 Departament d'Enginyeria Electrònica 2 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25
2634 Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 0 5 0 0 5 6 0 0 0 0 3 8 0 1 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
426 Departament d'Història Moderna i Contemporània 1 7 0 0 3 13 0 0 0 1 3 6 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46
479 Departament d'Infermeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0 0 0 49
407 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 3 7 0 0 8 9 0 0 0 0 4 5 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0 67
456 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 9 10 0 0 12 6 0 0 0 0 7 5 1 0 9 10 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 93
406 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 5 12 0 0 8 13 0 0 0 1 5 8 0 0 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 74
458 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 4 8 0 0 8 10 0 0 0 0 3 4 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
433 Departament de Ciència Política i de Dret Públic 3 7 0 0 8 11 0 0 0 0 5 2 0 0 15 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 75
454 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 1 4 0 0 2 11 0 0 0 0 2 8 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50
471 Departament de Ciències de la Computació 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 2 2 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 30
415 Departament de Ciències Morfològiques 0 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 16 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 58
416 Departament de Cirurgia 0 7 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 31 92 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 159
484 Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 1 2 0 0 11 9 0 0 0 0 1 1 1 0 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68
421 Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 0 0 0 0 5 2 1 2 0 0 2 2 2 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 43
422 Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials 1 1 1 0 5 1 1 0 0 0 5 0 0 1 27 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 68
423 Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 6 0 0 0 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 49
438 Departament de Dret Privat 4 4 0 0 5 9 1 0 0 0 4 1 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
439 Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 3 6 0 0 14 13 0 0 0 0 2 4 0 0 17 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 90
462 Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia 4 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 6 3 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49
429 Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 1 1 0 0 7 2 3 0 0 0 4 2 0 0 12 7 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
427 Departament de Filologia Catalana 3 3 0 0 9 12 1 3 0 0 2 4 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
428 Departament de Filologia Espanyola 4 6 1 0 6 10 0 0 0 0 4 5 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
430 Departament de Filologia Francesa i Romànica 0 1 0 0 5 6 1 0 0 0 2 0 0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 33
436 Departament de Filosofia 1 2 0 0 3 8 0 0 0 0 3 4 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32
404 Departament de Física 1 16 0 0 1 10 0 0 0 1 3 9 0 0 3 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 65
409 Departament de Genètica i de Microbiologia 1 11 0 0 9 2 0 0 0 1 6 2 0 0 12 7 17 5 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 81
431 Departament de Geografia 1 2 0 0 9 18 1 0 0 0 2 3 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 57
405 Departament de Geologia 3 5 0 1 2 7 0 0 0 1 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31
402 Departament de Matemàtiques 0 18 0 0 11 26 0 0 0 0 2 6 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 83
417 Departament de Medicina 3 16 0 0 8 44 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 77 155 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 41 25 0 0 387
459 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 1 3 0 0 9 9 0 0 0 0 2 2 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
470 Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics 1 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
477 Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 1 0 0 0 5 7 0 0 0 0 1 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
432 Departament de Pedagogia Aplicada 0 2 0 0 6 6 0 0 0 0 4 4 0 1 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 63
442 Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social 0 3 0 0 2 3 1 0 0 0 2 1 1 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 30
418 Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 1 6 0 0 3 11 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 46 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 118
478 Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 1 1 2 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 38
466 Departament de Prehistòria 0 4 0 0 2 4 0 0 0 1 1 1 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
452 Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut 2 2 0 0 11 7 0 0 0 0 3 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
464 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 0 3 0 0 12 9 1 0 0 0 3 6 1 0 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 12 1 0 0 0 0 3 0 83
467 Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 3 1 0 0 7 1 0 0 0 0 1 2 1 0 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 61
468 Departament de Psicologia Social 0 2 0 0 5 7 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 29
455 Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal 0 3 0 0 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 3 9 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
483 Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 0 1 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42
403 Departament de Química 6 19 0 0 9 14 0 0 0 0 4 11 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 70
457 Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals 1 4 0 0 7 11 0 0 0 0 2 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
434 Departament de Sociologia 0 3 0 0 3 11 0 1 0 0 9 7 0 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 59
461 Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 2 7 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
2558 Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental 1 0 0 0 11 3 3 2 0 0 10 4 2 0 42 25 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 3 1 5 3 0 0 0 0 0 0 123
Total 84 255 3 3 311 504 17 16 1 7 144 181 14 10 458 563 220 342 0 6 10 1 18 19 15 41 30 33 58 37 19 8 42 28 15 4 3.517

Personal acadèmic per departaments i per categories (excel)


     
Categoria CU CEU TU TEU Catedràtic contractat Agregat Lector Associat Ass.Mèdic Ass. Perm. Estranger Col. Permanent Visitant Emèrit Emèrit (PE) Contractats doctors Associat infermeria Associat fisioteràpia Associat psicologia Total
Departament UAB Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home  
465 Departament d'Antropologia Social i Cultural 1 0 0 0 9 3 0 0 0 0 3 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26
469 Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 1 3 0 0 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19
474 Departament d'Art i de Musicologia 1 3 0 0 4 10 0 0 0 0 1 4 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
411 Departament d'Economia Aplicada 1 3 0 0 4 13 0 1 0 0 1 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 41
412 Departament d'Economia i d'Història Econòmica 1 11 0 0 10 6 1 0 0 1 2 3 0 0 7 9 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 60
485 Departament d'Empresa 1 3 1 0 8 20 2 6 0 0 1 6 1 0 6 26 0 0 0 0 0 6 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91
472 Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 0 1 0 2 1 5 0 1 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
463 Departament d'Enginyeria Electrònica 2 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21
2634 Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 0 5 0 0 5 6 0 0 0 0 3 8 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
426 Departament d'Història Moderna i Contemporània 1 7 0 0 3 13 0 0 0 1 3 6 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41
479 Departament d'Infermeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 28
407 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 3 7 0 0 8 9 0 0 0 0 4 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 2 0 0 0 0 0 0 58
456 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 9 10 0 0 11 6 0 0 0 0 7 5 1 0 4 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6 4 0 0 0 0 0 0 74
406 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 5 12 0 0 8 13 0 0 0 1 5 8 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59
458 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 4 8 0 0 8 10 0 0 0 0 3 4 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
433 Departament de Ciència Política i de Dret Públic 3 7 0 0 8 11 0 0 0 0 5 2 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 60
454 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 1 4 0 0 2 11 0 0 0 0 2 8 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40
471 Departament de Ciències de la Computació 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25
415 Departament de Ciències Morfològiques 0 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29
416 Departament de Cirurgia 0 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 65
484 Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 1 2 0 0 11 9 0 0 0 0 1 1 1 0 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49
421 Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 0 0 0 0 5 2 1 2 0 0 2 2 2 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30
422 Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials 1 1 1 0 5 1 1 0 0 0 5 0 0 1 13 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 42
423 Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 6 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 31
438 Departament de Dret Privat 4 4 0 0 5 9 1 0 0 0 4 1 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
439 Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 3 5 0 0 14 12 0 0 0 0 2 4 0 0 8 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 68
462 Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia 4 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
429 Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 1 1 0 0 7 2 3 0 0 0 4 2 0 0 8 5 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
427 Departament de Filologia Catalana 3 3 0 0 9 12 1 3 0 0 2 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
428 Departament de Filologia Espanyola 4 6 1 0 6 10 0 0 0 0 4 5 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
430 Departament de Filologia Francesa i Romànica 0 1 0 0 5 6 1 0 0 0 2 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28
436 Departament de Filosofia 1 2 0 0 3 8 0 0 0 0 3 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27
404 Departament de Física 1 16 0 0 1 10 0 0 0 1 3 9 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 54
409 Departament de Genètica i de Microbiologia 1 10 0 0 7 2 0 0 0 1 6 2 0 0 7 3 6 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 53
431 Departament de Geografia 1 2 0 0 9 18 1 0 0 0 2 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 45
405 Departament de Geologia 3 5 0 1 2 7 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28
402 Departament de Matemàtiques 0 18 0 0 11 25 0 0 0 0 2 6 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 70
417 Departament de Medicina 2 12 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 29 58 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 15 9 0 0 162
459 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 1 3 0 0 9 9 0 0 0 0 2 2 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
470 Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics 1 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
477 Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 1 0 0 0 5 7 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
432 Departament de Pedagogia Aplicada 0 2 0 0 6 6 0 0 0 0 4 4 0 1 15 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 49
442 Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social 0 3 0 0 2 3 1 0 0 0 2 1 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 23
418 Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 1 5 0 0 2 7 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 54
478 Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 30
466 Departament de Prehistòria 0 4 0 0 2 4 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
452 Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut 2 2 0 0 11 7 0 0 0 0 3 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
464 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 0 3 0 0 12 9 1 0 0 0 3 6 1 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 12 1 0 0 0 0 1 0 70
467 Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 3 1 0 0 7 1 0 0 0 0 1 2 1 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 39
468 Departament de Psicologia Social 0 2 0 0 5 7 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 26
455 Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
483 Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 0 1 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29
403 Departament de Química 6 18 0 0 9 13 0 0 0 0 4 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 64
457 Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals 1 4 0 0 7 11 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
434 Departament de Sociologia 0 3 0 0 3 11 0 1 0 0 9 7 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 50
461 Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 2 7 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2558 Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental 1 0 0 0 11 3 3 2 0 0 10 4 2 0 31 17 0 0 4 0 0 2 0 0 1 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0 101
Total 83 243 3 3 304 463 17 16 1 7 144 180 14 10 263 299 83 128 6 10 1 16 16 7 21 15 17 58 37 7 3 16 11 6 2 2.506


Personal acadèmic homologat per departaments i per categories a 31 de desembre de 2015 (excel)

Branca  Empleats
Dona Home Total
CIÈNCIES SOCIALS 527 619 1.146
CIÈNCIES HUMANES 233 273 506
CIÈNCIES EXPERIMENTALS 218 346 564
CIÈNCIES DE LA SALUT 438 666 1.104
TECNOLOGIES 43 154 197
Total 1.459 2.058 3.517

Personal acadèmic a 31 de desembre de 2015 per branques de coneixement (excel)

Edat Empleats
Dona Home Total
menys de 25 2 1 3
de 25 a 34 139 86 225
de 35 a 44 415 403 818
de 45 a 54 510 691 1.201
de 55 a 65 311 666 977
més de 65 82 211 293
Total 1.459 2.058 3.517

Personal acadèmic a 31 de desembre de 2015 per grups d'edat (excel)

Nacionalitat empleat Empleats
Dona Home Total
Alemanya 6 7 13
Andorra 3 0 3
Argentina 6 3 9
Austràlia 0 1 1
Àustria 0 1 1
Brasil 1 0 1
Bulgaria 0 2 2
Canadà 0 2 2
Colòmbia 2 2 4
Cuba 0 1 1
Dinamarca 2 1 3
Espanya 1.375 1.981 3.356
Estats Units d'Amèrica 2 2 4
França 13 7 20
Grècia 1 0 1
Hongria 0 1 1
Irlanda 0 2 2
Itàlia 14 20 34
Japó 3 1 4
Letònia 1 0 1
Marroc 0 1 1
Mèxic 2 0 2
Països Baixos 2 3 5
Perú 1 0 1
Polònia 2 0 2
Portugal 3 1 4
Regne Unit 8 11 19
Romania 3 1 4
Rúsia 2 1 3
Sèrbia 1 1 2
Suècia 1 0 1
Suïssa 0 3 3
Taiwan 1 0 1
Turquia 0 2 2
Veneçuela 2 0 2
Xile 2 0 2
Total 1.459 2.058 3.517

Personal acadèmic a 31 de desembre de 2015 per nacionalitat (excel)

Cognoms i Nom Data pressa de possessió Departament
Professors titulars d'universitat
CARRERAS MONFORT, César  06/06/2016 Departament de Ciències de l'Antiguitat i  de l'Edat Mitjana
CASABLANCAS SEGURA, M. del Carmen 01/04/2016 Departament d'Empresa
     
Catedràtic d'universitat
PUMAROLA SUÑE, Tomás   Departament de Genètica i Microbiologia

Departament Nombre de persones
Dona Home Total 
Departament d'Antropologia Social i Cultural 4 1 5
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 3 7 10
Departament d'Art i de Musicologia 0 5 5
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 5 2 7
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 4 3 7
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 3 3 6
Departament de Ciència Animal i dels Aliments 2 9 11
Departament de Ciència Política i de Dret Públic 1 7 8
Departament de Ciències de la Computació 0 4 4
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 0 1 1
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 6 3 9
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials 4 2 6
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 6 1 7
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 3 0 3
Departament de Dret Privat 2 4 6
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 7 6 13
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia 1 0 1
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 4 1 5
Departament de Filologia Catalana 2 2 4
Departament de Filologia Espanyola 2 4 6
Departament de Filologia Francesa i Romànica 1 3 4
Departament de Filosofia 3 3 6
Departament de Física 4 16 20
Departament de Genètica i de Microbiologia 4 5 9
Departament de Geografia 9 6 15
Departament de Geologia 1 9 10
Departament de Matemàtiques 3 29 32
Departament de Medicina i Cirurgia Animals 4 10 14
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics 0 1 1
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 2 1 3
Departament de Pedagogia Aplicada 2 6 8
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social 5 3 8
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 0 2 2
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació 3 3 6
Departament de Prehistòria 4 13 17
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut 2 2 4
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 8 6 14
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 3 0 3
Departament de Psicologia Social 4 4 8
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 1 4 5
Departament de Química 4 11 15
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals 5 6 11
Departament de Sociologia 2 7 9
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 2 5 7
Departament de Traducció i d'Interpretació 1 0 1
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental 15 9 24
Departament d'Economia Aplicada 3 7 10
Departament d'Economia i d'Història Econòmica 2 12 14
Departament d'Empresa 5 7 12
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 0 1 1
Departament d'Enginyeria Electrònica 3 3 6
Departament d'Enginyeria Química 2 5 7
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 0 1 1
Departament d'Història Moderna i Contemporània 2 2 4
Departament d'Infermeria 5 0 5
TOTAL 173 267 440

Personal acadèmic que ha fet estades de recerca l'any 2015 (excel)

Categoria Empleats
Dona Home Total
Investigadors Ramon i Cajal 6 12 18
Investigadors Posdoc UAB 0 2 2
Investigadors Beatriu Pinos 5 8 13
Investigador Juan de la Cierva 8 2 10
Contractats doctors 43 54 97
Altres Investigadors 7 11 18
Total 69 89 158
Personal investigador postdoctoral a 31 de desembre de 2015, per categoria (excel)

Nacionalitat empleat Empleats
Dona Home Total
Alemanya 0 2 2
Argentina 0 3 3
Bèlgica 1 0 1
Bulgaria 2 0 2
Colòmbia 0 3 3
Espanya 52 54 106
Estats Units d'Amèrica 0 1 1
França 1 4 5
Grècia 0 5 5
India 0 1 1
Regne Unit 0 2 2
Itàlia 5 10 15
Japó 0 1 1
Letònia 1 0 1
Lituania 2 0 2
Mèxic 0 1 1
Romania 1 0 1
Rúsia 1 0 1
Sèrbia 1 0 1
Suècia 0 1 1
Turquia 1 0 1
Xile 0 1 1
Xina 1 0 1
Total 69 89 158
Personal investigador postdoctoral a 31 de desembre de 2015, per nacionalitat (excel)