UAB en dades

Estudis

Estudis de graus curs 2015/16
CENTRES PROPIS
 
Ciències de la Salut
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències Biomèdiques
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Medicina
Medicina - UAB/UPF
Psicologia
Veterinària
 
Ciències
Ciències Ambientals
Ciències Ambientals + Geologia
Estadística Aplicada + Sociologia
Estadística Aplicada - UAB/UVic
Física
Física + Matemàtiques
Física + Química
Geologia
Matemàtiques
Nanociència i Nanotecnologia
Química
 
Biociències
Biologia
Biologia Ambiental
Bioquímica
Biotecnologia
Ciències Biomèdiques
Genètica
Microbiologia
 
Arts i Humanitats
Arqueologia
Estudis Anglesos
Estudis Clàssics
Estudis d'Anglès i Català
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Estudis d'Anglès i Espanyol
Estudis d'Anglès i Francès
Estudis d'Àsia Oriental
Estudis de Català i Espanyol
Estudis Francesos - UAB/UB
Filosofia
Grau Obert de Llengües i Literatures
Història
Història de l'Art
Humanitats
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Musicologia
Traducció i Interpretació
 
Ciències Socials i Jurídiques
Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses - Anglès
Administració i Direcció d'Empreses + Dret
Antropologia Social i Cultural
Ciència Política i Gestió Pública
Ciència Política i Gestió Pública + Dret
Comptabilitat i Finances
Comunicació Audiovisual
Criminologia
Criminologia + Dret
Dret
Dret + Droit
Dret + Relacions Laborals
Economia
Economia - Anglès
Educació Infantil
Educació Infantil + Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària - Anglès
Educació Social
Empresa i Tecnologia
Estadística Aplicada + Sociologia
Geografia i Ordenació del Territori
Geografia i Ordenació del Territori (en línia)
Pedagogia
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
Relacions Laborals
Sociologia
 
Enginyeries
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica (Menció de Tecnologies de la Informació) + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica (Menció d'Enginyeria de Computadors) + Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Química
Gestió Aeronàutica

Estudis de grau (excel)

Estudis de graus curs 2015/16
 
CENTRES ADSCRITS
 
Ciències de la Salut
Fisioteràpia - Escoles adscrites
Infermeria - Escoles adscrites
Teràpia Ocupacional - Escola adscrita
 
 
Arts i Humanitats
Arts i Disseny - Escola adscrita
Disseny - Escola adscrita
 
 
Ciències Socials i Jurídiques
Direcció Hotelera - Escola adscrita
Prevenció i Seguretat Integral - Escola adscrita
Prevenció i Seguretat Integral (En línia) - Escola adscrita
Turisme - Anglès - Escola adscrita
Turisme - Escola adscrita
 
 
Enginyeries
Enginyeria Elèctrica - Escola adscrita
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - Escola adscrita
Enginyeria en Organització Industrial - Escola adscrita
Enginyeria Mecànica - Escola adscrita
Engiyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Mecànica - Escola adscrita
Informàtica i Serveis - Escola adscrita

Estudis de grau en centres adscrits (excel)

Estudis de Màsters oficials del curs 2015/16
 
Advocacia
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
Anàlisi Econòmica Especialitzada / Specialized Economic Analysis
Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Antropologia Biològica
Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Aqüicultura
Arqueologia Clàssica
Arxivística i Gestió de Documents
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Bioinformàtica / Bioinformatics
Biologia i Biotecnologia Vegetal
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
Biotecnologia Avançada
Ciència Cognitiva i Llenguatge
Ciència de Dades / Data Science 
Ciència Política / Political Science
Citogenètica i Biologia de la Reproducció
Comptabilitat Superior i Auditoria
Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Criminologia i Execució Penal
Cronicitat i Dependència
Desenvolupament Internacional / International Development
Direcció i Gestió de Centres Educatius
Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments
Direcció i Organització Industrial
Dret Empresarial
Drets Sociolaborals
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration
Egiptologia
Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol
Electroquímica, Ciència i Tecnologia
Enginyeria Biològica i Ambiental
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering
Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: Cap a la Inversió i la Integració / Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration
Erasmus Mundus Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics
Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social 
Estudis Teatrals
Estudis Territorials i de la Població
Farmacologia
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Filosofia Analítica
Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology
Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l'Activitat Física
Fisioteràpia del Tòrax
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)
Fotònica / Photonics
Genètica Avançada / Advanced Genetics
Geologia i Geofísica de Reservoris
Gestió Aeronàutica
Gestió de Sòls i Aigües
Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions
Gestió d'Empreses Hoteleres
Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació
Gestió Esportiva / Sport Management
Gestió Pública
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics
GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development
Història Contemporània
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat
Història Econòmica
Identitat Europea Medieval
Immunologia Avançada
Iniciació a la Recerca en Salut Mental
Integració Europea
Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut
Investigació Translacional en Fisioteràpia
JEMES - Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies - Cities and Sustainability
Joventut i Societat
Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
Màrqueting
MATHMODS - Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica l'Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications
Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
Mediterrània Antiga
Microbiologia Aplicada
Microcirurgia Reconstructiva / Reconstructive Microsurgery
Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció
Mitjans, Comunicació i Cultura
Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
MUNDUS MAPP - Erasmus Mundus Polítiques Públiques / Public Policy
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
Neurociències
Neurorehabilitació
Osteopatia
Patogènesi i Tractament de la Sida
Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
Política Social, Treball i Benestar
Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge
Polítiques Socials i Acció Comunitària
Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat
Psicologia de l'Educació - MIPE
Psicologia General Sanitària
Psicopedagogia
QEM - Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
Recerca Biomèdica Translacional
Recerca Clínica
Recerca en Art i Disseny
Recerca en Comunicació i Periodisme
Recerca en Educació
Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
Recerca i Innovació en Cures Infermeres
Recerca i Intervenció Psicosocial
Recursos Minerals i Riscos Geològics
Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva
Relacions Internacionals
Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
Reptes de la Filosofia Contemporània
Salut Pública
Seguretat Alimentària
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
Seguretat Internacional
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
Visió per Computador / Computer Vision

Estudis de màsters oficials (excel)

Programa Edició
Administració i Direcció de Comerços i Distribució (Online, Abril) 11
Administració i Direcció de Comerços i Distribució (Semipresencial, Octubre) 28
Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution (Semipresencial, Octubre) 11
Andrologia Clínica 3
Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària 12
Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària 13
Assistència Integral en Urgències i Emergències 10
Assistència Integral en Urgències i Emergències 9
Atenció del Malalt Respiratori Crònic Avançat 3
Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent 5
Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades 3
Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Humana Assistida 18
Cardiologia de les Cardiopaties Congènites 5
Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori 12
Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori 13
Cirurgia Oncològica 6
Cirurgia Plàstica, Oftàlmica i Orbitària 14
Coaching Sistèmic 6
Coaching Sistèmic 7
Communication and Education 3
Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials 6
Comunicació i Educació (Online, Gener) 14
Comunicació i Educació (Online, Octubre) 13
Comunicació i Educació (Presencial) 24
Comunicació i Màrqueting On Line 7
Comunicació, Periodisme i Humanitats 4
Còrnia i Cirurgia Refractiva 14
Creació de Videojocs 7
Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual 3
Criminalística 9
Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques 4
Dansa Moviment Teràpia 10
Dansa Moviment Teràpia 11
Dansa Moviment Teràpia 12
Dermatologia Pediàtrica Avançada 4
Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic 1
Dietètica i Nutrició Humana 12
Direcció de Centres per a la Innovació Educativa 3
Direcció de Comptes Publicitaris. Innovació Estratègica en Màrqueting i Publicitat (Online) 5
Direcció de Comptes Publicitaris. Innovació Estratègica en Màrqueting i Publicitat (Presencial) 8
Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Online) 15
Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (productes, serveis, marques) (Presencial) 22
Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació (Online) 8
Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació (Presencial) 9
Direcció d'Institucions Sanitàries 16
Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals (Online, Abril) 28
Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals (Online, Novembre) 27
Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals (Semipresencial, Març) 30
Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals (Semipresencial, Octubre) 29
Disseny Gràfic 7
Disseny i Gestió de la Producció Audiovisual 11
Disseny Multimèdia 9
Dret Animal i Societat (Animal Law and Society) (Online) 2
Dret Animal i Societat (Animal Law and Society) (Presencial) 5
Dret de Família 8
Dret dels Negocis 7
Edició 11
Emergències i Catàstrofes 2
Endocrinologia Pediàtrica 16
Endocrinologia Pediàtrica 17
Endoscòpia Ginecològica 11
Estrabisme i Oftalmologia Pediàtrica 8
Estratègia i Creativitat Digital (Online) 3
Estratègia i Creativitat Digital (Semipresencial) 8
Estratègia i Creativitat Interactiva 7
Estratègia i Creativitat Interactiva (en línia) 2
Etologia Clínica 11
European Audiovisual Translation 15
European Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery 1
Executive Business Management 8
Experimentació en Química Fina 8
Experimentació en Química Fina 9
Experimentació Química (Abril) 22
Experimentació Química (Novembre) 21
Fisioteràpia en Neurologia: Aplicació Pràctica de la Valoració i el Tractament 4
Fisioteràpia Equina 5
Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència 18
Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència 19
Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica 9
Gènere i Comunicació 2
Gerontologia Clínica 13
Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària 6
Gestió de Riscos i Emergències 7
Gestió Empresarial (Programa CITIUS) 10
Gestió i Metodologia de la Qualitat Assistencial 16
Govern Local 3
Govern Local 4
Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense 3
Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense 4
Infectologia Pediàtrica 8
Infermeria en Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular i Tissular 3
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica 7
Infermeria Intensiva 7
Infermeria Oncològica 7
Infermeria Perioperatòria 8
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental 7
Infermeria Quirúrgica 2
International Business Management (Online, Abril) 5
International Business Management (Online, Novembre) 4
International Business Management (Semipresencial, Març) 12
International Business Management (Semipresencial, Novembre) 11
Interuniversitari en Migracions Contemporànies 8
Investigació en Atenció Primària 11
Investigació en Atenció Primària 13
Laboratory Animal Science and Welfare 14
Llibres i Literatura Infantil i Juvenil 9
Logística Integral (Online, Abril) 18
Logística Integral (Online, Novembre) 17
Logística Integral (Semipresencial, Març) 17
Logística Integral (Semipresencial, Octubre) 16
Malalties Infeccioses 22
Malalties Infeccioses 23
Màrqueting Polític: Estratègies i Comunicació Política 11
Màrqueting Polític: Estratègies i Comunicació Política 12
Matemàtiques per als Instruments Financers 17
Matemàtiques per als Instruments Financers 18
Mediació Intermediterrània: Inversió Econòmica i Integració Intercultural 12
Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat 6
Medicina Materno-fetal 4
Medicina Reproductiva Humana 6
Neonatologia 6
Neonatologia 7
Neuroimmunologia 8
Neurologia Pediàtrica 6
Neurologia Pediàtrica 7
Neuromàrqueting. Tècniques d'Investigació de la Cognició i el Comportament del Consumidor, Aplicades a l'Empresa i la Publicitat 1
Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults (DONOSTIA) 5
Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults (Edició Barcelona) 6
Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta 14
Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica 9
Ortodòncia en MFS 11
Patologia i Cirurgia de la Màcula, Vitri i Retina 12
Periodisme de Viatges (Online) 3
Periodisme de Viatges (Presencial) 5
Periodisme i Comunicació Digital 13
Pneumologia Pediàtrica 8
Pneumologia Pediàtrica 9
Psicobiologia i Neurociència Cognitiva 9
Psicocreativitat 16
Psicogeriatria 17
Psicogeriatria 18
Psicologia Clínica i Medicina Conductual 17
Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física 15
Psicologia i Psicoteràpia Analítica 17
Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense 13
Psicopatologia Clínica de l'Adult 16
Psicopatologia Clínica Infantojuvenil 16
Psicopatologia Clínica Infantojuvenil 17
Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental 11
Salut Internacional i Cooperació 4
Segment Anterior 14
Suports per a la Inclusió Educativa i Social 5
Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia 5
Tècniques d'Investigació Social Aplicada 12
Tècniques d'Investigació Social Aplicada 13
Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques 6
Tecnologies de la Informació Geogràfica 17
Tecnologies de la Informació Geogràfica 18
Teoria i Pràctica del Documental Creatiu 18
Tipografia Avançada 9
Traducció Audiovisual 15
Traducció Jurídica i Interpretació Judicial 2
Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció 14
Turisme i Humanitats 3
Vitreoretina 14

Estudis de màster propi (excel)

Estudis de doctorat curs 2015/16
 
Doctorat en Anàlisi Econòmica
Doctorat en Antropologia Social i Cultural
Doctorat en Aqüicultura
Doctorat en Arqueologia Clàssica
Doctorat en Arqueologia Prehistòrica
Doctorat en Biodiversitat
Doctorat en Biologia Cel·lular
Doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal
Doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
Doctorat en Biotecnologia
Doctorat en Ciencia Cognitiva i Llenguatge
Doctorat en Ciència de Materials
Doctorat en Ciència dels Aliments
Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals
Doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations
Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques
Doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat
Doctorat en Comunicació i Periodisme
Doctorat en Creació i Gestió d'Empreses /IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management
Doctorat en Cultures en Contacte a la Mediterrània
Doctorat en Demografia
Doctorat en Dret
Doctorat en Ecologia Terrestre
Doctorat en Economia Aplicada
Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization
Doctorat en Educació
Doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia
Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació
Doctorat en Farmacologia
Doctorat en Filologia Anglesa
Doctorat en Filologia Espanyola
Doctorat en Filosofia
Doctorat en Física
Doctorat en Genètica
Doctorat en Geografia
Doctorat en Geologia
Doctorat en Història Comparada, Política i Social
Doctorat en Història de la Ciència
Doctorat en Història de l'Art i Musicologia
Doctorat en Immunologia Avançada
Doctorat en Informàtica
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Doctorat en Llengües i Cultures Romàniques
Doctorat en Matemàtiques
Doctorat en Medicina
Doctorat en Medicina i Sanitat Animals
Doctorat en Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública
Doctorat en Microbiologia
Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura
Doctorat en Neurociències
Doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani
Doctorat en Producció Animal
Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut
Doctorat en Psicologia de la Comunicació i Canvi
Doctorat en Psicologia de la Salut i de l'Esport
Doctorat en Psicologia de l'Educació
Doctorat en Psiquiatria
Doctorat en Química
Doctorat en Seguretat Humana i Dret Global
Doctorat en Sociologia
Doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals
Doctorat Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in Law, Science and Technology

Estudis de doctorat (excel)