UAB en dades

Aprenentatge d'idiomes

Estudiants matriculats de cursos d'idiomes 2015/16

UAB Idiomes Campus
Curs 2015/16
Idioma Grups Alumnes
ALEMANY 26 306
ANGLÈS 137 1506
CATALÀ 105 1644
ESPANYOL 21 238
FRANCÈS 35 393
ITALIÀ 11 64
JAPONÈS 3 14
ALTRES 3 18
Total 341 4183
 
UAB Idiomes Barcelona
Curs 2015/16
Idioma Grups Alumnes
ALEMANY 3 12
ANGLÈS 149 1173
CATALÀ 7 83
ESPANYOL 168 1685
FRANCÈS 12 99
ITALIÀ 0 0
XINÈS 3 50
Total 342 3102

Estudiants matriculats de cursos d'idiomes 2015/16 (excel)