UAB en dades

Vinculació entre centres i departaments

Hores de docència per centre i departament

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Departament UAB Nombre Hores
465 Departament d'Antropologia Social i Cultural 8.358,41
469 Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 5.614,30
474 Departament d'Art i de Musicologia 14.589,12
411 Departament d'Economia Aplicada 15.298,24
412 Departament d'Economia i d'Història Econòmica 21.770,28
485 Departament d'Empresa 36.814,47
472 Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 8.132,36
463 Departament d'Enginyeria Electrònica 6.987,24
447 Departament d'Enginyeria Química 72,00
2634 Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 14.159,84
426 Departament d'Història Moderna i Contemporània 14.350,83
479 Departament d'Infermeria 13.066,86
407 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 16.727,83
456 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 24.826,36
406 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 21.278,05
458 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 13.810,53
433 Departament de Ciència Política i de Dret Públic 25.548,91
454 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 13.649,50
471 Departament de Ciències de la Computació 11.203,20
415 Departament de Ciències Morfològiques 10.483,85
416 Departament de Cirurgia 45.827,01
484 Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 19.992,86
421 Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 11.533,56
422 Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials 14.167,30
423 Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 10.097,87
438 Departament de Dret Privat 16.988,22
439 Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 28.580,21
462 Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia 9.343,65
429 Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 14.463,69
427 Departament de Filologia Catalana 14.910,20
428 Departament de Filologia Espanyola 18.024,22
430 Departament de Filologia Francesa i Romànica 9.084,25
436 Departament de Filosofia 9.434,60
404 Departament de Física 18.725,09
409 Departament de Genètica i de Microbiologia 17.583,79
431 Departament de Geografia 14.372,43
405 Departament de Geologia 10.135,93
402 Departament de Matemàtiques 22.816,85
417 Departament de Medicina 89.423,37
459 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 11.192,23
470 Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics 5.588,45
477 Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 10.049,60
432 Departament de Pedagogia Aplicada 17.335,91
442 Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social 8.773,26
418 Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 36.967,67
478 Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació 10.668,30
466 Departament de Prehistòria 5.250,30
452 Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut 10.670,88
464 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 23.616,12
467 Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 13.845,12
468 Departament de Psicologia Social 9.952,41
455 Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal 19.006,68
483 Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 11.844,80
403 Departament de Química 26.331,14
457 Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals 9.539,74
434 Departament de Sociologia 18.631,16
461 Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 7.741,59
2558 Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental 37.005,05
Total 986.257,71

Hores de docència per centre i departament (excel)