UAB en dades

Dades bàsiques

Dades generals Nombre
Estudiants de grau 26.467  
Estudiants de grau equivalents a temps complet 24.566
Titulats de grau 5.383  
Estudiants de doctorat 5.130  
Estudiants de màster oficial 2.865  
Estudiants de màster propi  2.615  
Estudiants de formació continuada o permanent 8.378
Estudiants estrangers d'intercanvi  1.306  
Estudiants estrangers de grau a la UAB  1.346  
Estudiants estrangers de màster oficial 1.005  
Estudiants estrangers de doctorat 1.692  
Personal acadèmic 3.517
Personal acadèmic homologat 2.506  
Personal investigador postdoctoral 158  
Personal investigador en formació 587  
Personal d'administració i serveis 2.348
Titulacions de grau 87  
Màsters oficials 131  
Màsters propis 166  
Programes de formació continuada o permanent 449  
Programes de doctorat 64  
Tesis doctorals llegides 734  
Llibres a les biblioteques 1.269.451  
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de tecnologia 77.842.562,51  
Articles publicats 3.316  
Nombre d'articles publicats en revistes indexades al primer quartil 1.793
Pressupost 294.213.199

Dades Bàsiques 2015-2016 (excel)