UAB en dades

Preinscripció

Tipus de centre Estudiants en primera assignació
1a pref. 2a pref. 3a pref. Altra pref. Total
Total centres propis 9.322 9.440 7.700 17.247 43.709
Total centres adscrits i vinculats 922 897 767 1.860 4.446
Total UAB 10.244 10.337 8.467 19.107 48.155

Sol.licituds d'estudi a la UAB per centre i titulació (excel)

Centre 1a Preferència 2a Preferència 3a Preferència Altra preferència TOTAL
Total centres propis 6.961 605 169 105 7.840

Estudiants assignats per centre, titulació i preferència (excel)

Curs acadèmic Nombre d'estudiants assignats
1a Preferència 2a Preferència 3a Preferència Altra Preferència Total
2015/16 6.961 605 169 105 7.840
2014/15 6.968 566 186 191 7.911
2013/14 7.230 646 210 134 8.220
2012/13 7.281 764 322 150 8.517
2011/12 6.909 931 430 386 8.656
2010/11 6.752 867 429 427 8.475
2009/10 6.186 738 356 571 7.851
2008/09 6.029 480 176 159 6.844
2007/08 6.019 525 188 101 6.833
2006/07 6.110 506 136 112 6.864
2005/06 6.192 543 116 103 6.954
2004/05 6.285 558 147 85 7.075
2003/04 6.194 561 169 130 7.054

Evolució dels estudiants assignats a centres propis (excel)