UAB en dades

Gestió econòmica

Evolució de la liquidació del pressupost
En Euros corrents (milions d'Euros).
 
Ingressos (Drets Liquidats) 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Total 316,31 358,63 382,43 416,31 440,36 407,37 430,39 405,73 393,44 400,74
                     
Despeses ( Pressupost Definitiu) 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Total 322,82 362,56 390,79 419,12 449,06 426,62 430,14 405,08 392,22 400,69
                     
Dèficit/Superavit Anual -6,51 -3,94 -8,36 -2,82 -8,70 -19,25 0,25 0,65 1,22 0,05
Dèficit/Superavit Acumulat -22,32 -26,25 -34,61 -37,44 -46,14 -65,40 -65,15 -64,50 -63,28 -63,23
 
 
Evolució de la liquidació del pressupost
En Euros constants (milions d'Euros). Base 2006 = 100
 
Ingressos (Drets Liquidats) 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Total 316,31 344,17 361,81 390,53 401,43 362,65 372,34 350,07 343,01 349,38
                     
Despeses ( Pressupost Definitiu) 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Total 322,82 347,95 369,72 393,17 409,35 379,79 372,13 349,51 338,41 345,72
                     
Dèficit/Superavit Anual -6,51 -3,78 -7,91 -2,65 -7,93 -17,14 0,22 0,56 1,06 0,05
Dèficit/Superavit Acumulat -22,32 -25,20 -32,76 -35,15 -42,06 -58,22 -56,36 -55,65 -55,17 -55,12

Evolució de la liquidació de pressupost, en euros corrents i constants (excel)

Transferències corrents (Liquidació Pressupostària) Transferències corrents / nombre alumnes
  Milers d'Euros Milers d'Euros Nombre Euros Euros
Any corrents constants d'alumnes corrents constants
  ( a ) ( b ) ( c ) ( a ) ( b )
2006             159.830                 159.830           27.543                5.803                  5.803    
2007             190.783                 183.093           26.497                7.200                  6.910    
2008             206.302                 195.177           23.755                8.685                  8.216    
2009             231.140                 216.829           22.468              10.288                  9.651    
2010             227.435                 207.325           21.805              10.430                  9.508    
2011             188.364                 167.688           22.443                8.393                  7.472    
2012             168.314                 145.613           23.870                7.051                  6.100    
2013             167.923                 144.886           25.261                6.648                  5.736    
2014             166.496                 145.158           25.387                6.558                  5.718    
2015             176.229                 153.643           25.956                6.790                  5.919    

Evolució de les transferències corrents per estudiants (excel)