UAB en dades

Formació continuada

Estudiants matriculats de formació continuada curs 2014-2015

Curs acadèmic: 2014/15
Tipus d'estudi Cursos Estudiants 
Màster 182 3.269
Diplomatura de Postgrau 152 1.562
Curs d'especialització 484 3.547
Total 818 8.378

Estudiants matriculats de formació continuada curs 2014-2015 (excel)