UAB en dades

Finançament de la recerca

Capítol Import
Ajuts Internacionals 14.469.874,85 €
Altres Ajuts 2.929.698,92 €
Beques 6.004.245,00 €
Convenis 20.571.824,04 €
Facturació per prestació de serveis 4.947.762,63 €
Finançament Específic 2.114.939,97 €
Incorporació de personal 3.556.874,22 €
Mobilitat 955.503,45 €
Projectes 22.291.839,43 €
Total 77.842.562,51 €

Finançament de la recerca per capítols any 2015 (excel)

Tipus d'entitat Import
Empreses 21.662.363,47 €
Administració Europea 14.108.557,61 €
Administració Estatal 27.670.652,69 €
Administració Autonòmica i Local 8.462.640,38 €
Ensenyament Superior/Universitats 990.585,73 €
Facturació per prestació de serveis 4.947.762,63 €
Total 77.842.562,51 €

Finaçament de la recerca per procedència dels fons (excel)

Tipus d'entitat Nº Convenis Import
Sector Empresa 504 17.784.586,68 €
Administració Estrangera 3 452.683,00 €
Administració Estatal 10 243.737,43 €
Administració Autonòmica i Local 82 1.743.295,15 €
Ensenyament Superior/Universitats 41 347.521,78 €
Total 640 20.571.824,04 €

Nombre i import dels convenis de recerca any 2015 (excel)