UAB en dades

Mobilitat d'estudiants

Fons de finançament. Mobilitat. Import
Externa 1.684.720,00
Interna 142.300,00
TOTAL 1.827.020,00  

Origen dels fons dels programes de mobilitat del curs 2015/16 (excel)

Estudiants Programa Erasmus OUT
Home Dona Total
179 404 583

Estudiants Sòcrates-Erasmus de la UAB per país de destinació (excel)

Estudiants Programa Erasmus IN
Home Dona Total
250 564 814

Estudiants Sòcrates-Erasmus que han fet una estada a la UAB (excel)

Estudiants Programa Sèneca OUT
Home Dona Total
15 32 47

Estudiants Sèneca-SICUE de la UAB per país de destinació

Estudiants Programa Sèneca IN
Home Dona Total
33 65 98

Estudiants Sèneca-SICUE que han fet una estada a la UAB (excel)

Estudiants Programa Propi OUT
Home Dona Total
58 150 208

Estudiants de la UAB del programa de mobilitat propi per país de destinació (excel)

Estudiants  Programa Propi IN
Home Dona Total
124 262 386

Estudiants del programa de mobilitat propi que han fet una estada a la UAB (excel)

Programa Home Dona Total
Erasmus pràctiques  68 156 224
Propi pràctiques  17 86 103

Estudiants de la UAB que han fet estades de pràctiques, per centre i per país de destinació (excel)