UAB en dades

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques any 2015

SERVEI DE BIBLIOTEQUES ANY 2015
Monografies 1.269.451
Publicacions periòdiques 74.502
Llibres consultats 170.942
Revistes (paper) consultades 20.198
Biblioteca Digital - Articles digitals consultats 2.806.231
Biblioteca Digital - Nombre de cerques o sessions 2.756.425
Biblioteca Digital - Consultes al DDD 4.946.127
Usuaris 2.909.798
Préstecs domiciliaris 454.426
Préstecs Interbibliotecaris 6.551

Servei de Biblioteques any 2015 (word)