Teaching quality
Publicitat i Relacions Públiques
 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Publicitat i Relacions Públiques 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Publicitat i Relacions Públiques 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Publicitat i Relacions Públiques 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Publicitat i Relacions Públiques 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Publicitat i Relacions Públiques 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura publicitat i relacions públiques