Serveis clínics

Nutrició equins

El servei de nutrició equina elabora plans nutricionals individualitzats o de col·lectivitats en el marc hospitalari i també a domicili.

Sempre es procura que les dietes es basin en els aliments (pinsos, grans, farratges, etc.) disponibles a l’explotació.

Alguns dels serveis que s’ofereixen:

  • formulació de dietes individualitzades per a prevenir o millorar el maneig de malalties com alteracions gastrointestinals, malalties del creixement, laminitis, miositis, etc.;
  • formulació de dietes segons el tipus d’animal: poltres en creixement, eugues de cria, sementals, animals d’esport, d’edat avançada, etc.;
  • formulació “especial ramaderies”: diferents dietes per grup d’edat i aptitud;
  • avaluació i equilibrat de la dieta habitual;
  • assessorament sobre suplements, pinsos, farratges, etc.

Per a concertar una cita, contacti amb la Unitat Equina al tel. 649 19 12 06.