Formació

Auxiliar Tècnic Veterinari

Exigència, qualitat i orientació al mercat laboral

La Fundació HCV i la UAB ofereixen conjuntament un Curs per Auxiliars Tècnics Veterinaris, inspirat en els programes anglosaxons de més prestigi.

  • És un curs teoricopràctic intensiu d’onze mesos de duració, de setembre a juliol,
  • Combina les classes a l’aula (250 hores) amb l’estada pràctica als diferents serveis clínics de l’hospital (500 hores).
  • El curs admet només 15 alumnes, per garantir que reben la millor formació.

Es prega als interessats que llegeixin la informació següent abans de contactar amb l'hospital.

 
Horaris
  • Classes teòriques: matí.
  • Pràctiques: matí i/o tarda, depenent del servei clínic on estigui l’alumne en cada moment (veure informació sobre els diferents serveis clínics al web).
  • Rotatoris pràctics: nits i caps de setmana.
Requisits
  • > 18 anys: tenir el títol de batxillerat, haver cursat cicles formatius de grau superior (qualsevol especialitat)
  • > de 25 anys: haver superat la prova d'accés a la universitat
Professorat

El curs és impartit per:

  • Veterinaris de la Fundació HCV, molts d’ells professors de la Facultat de Veterinària
  • Personal auxiliar de la plantilla de l’hospital.
Incompatibilitat   Aquest curs és molt intensiu i no es pot compatibilitzar amb altres estudis o feines que siguin a diari. Altres casos es podrien estudiar.
Exàmens

Hi ha un examen després de cada mòdul teòric. En general, es donen dues oportunitats per superar cadascun dels exàmens.

Per aprovar el curs, cal haver aprovat tots els exàmens.

Certificació

En finalitzar el curs, l’Escola de Postgrau de la UAB emet un certificat d’aprofitament sempre que l’alumne/a hagi superat totes les avaluacions teòriques i practiques i tingui acreditada una assistència mínima del 90% de les hores lectives.

El certificat obtingut NO és una titulació oficial (a Espanya encara no existeix una formació oficial per Auxiliars Tècnics Veterinaris) i NO serveix per accedir al grau de veterinària ni a cap altre grau superior.