Formació

Matrícula i finançament

 
Convocatòria

Convocatòria única anual de 12 places durant els mesos de maig a juny.

Publicació aquí i al web de l’Escola de Postgrau.

Sol·licituds

Durant el termini d’obertura de la convocatòria (2 al 31 de maig), els interessats han de fer arribar un CV que inclogui una fotografia recent a formacio.hcv@uab.cat indicant a l'assumpte del missatge: CANDIDATURA CURS ATV 2024-25.

Un cop rebut el CV es comprovarà que el/la sol·licitant compleix els requisits i es farà una preselecció dels candidats. La coordinació del curs contactarà amb els candidats pre-seleccionats per informar-los de com continuar el procediment.

NO es valorarà cap sol·licitud rebuda fora del termini establert.

Preu 5500 €
Pagament 2500 € per reserva de plaça durant el mes de juliol.
3000 € abans de l’inici del curs (abans de l'última setmana d'agost).

La matrícula no es formalitzarà si no es reben els dos pagaments.
Finançament La FHCV no disposa de beques ni de cap tipus d’ajut per finançar aquest curs. Els candidats que desitgin valorar alternatives de finançament hauran de fer-ho a través d’entitats bancàries.
Borsa de treball La FHCV rep ofertes de feina de clíniques del país i les distribueix entre els antics alumnes. L’índex d’ocupació d’aquest col·lectiu és alt.