Serveis clínics

Tarifes

Informació econòmica: tarifes, pressupostos, pagament i facturació
Neurocirurgians al quiròfan

 

Som una organització sense ànim de lucre

Per oferir la millor atenció veterinària especialitzada possible a la seva mascota, a l’Hospital Clínic Veterinari disposem d’una plantilla de més de 40 especialistes i de l’equipament més avançat, que cal mantenir i renovar. Això porta associats uns costos elevats que ens obliguen a establir les tarifes pertinents.

 

Per què no tenim preus reduïts o atenció gratuïta?

L’hospital no rep cap ajut que ens ho permeti. Les tarifes dels serveis veterinaris han de cobrir totes les despeses que implica el manteniment d’un hospital de les nostres característiques.

 

Un equí és explorat amb un escàner

 

  • Abans d’iniciar qualsevol acte clínic se li facilitarà un pressupost aproximat i se li demanarà que el signi. Tingui present, però, que tot i els nostres esforços, pot sorgir la necessitat de proves o tractaments addicionals que comportin un increment del cost. En aquests casos intentarem sempre contactar amb vostè per exposar-li la situació abans de dur a terme actuacions que quedin fora del pressupost inicial.
  • Quan un animal ingressa per a un procediment mèdic, quirúrgic o diagnòstic, li demanarem que aboni l’import del pressupost que ha signat. Si es produeixen actualitzacions del pressupost, caldrà també actualitzar la provisió de fons. En el moment de l’alta clínica es regularitzarà a l’alça o a la baixa l’import segons la factura final.
  • Les visites, juntament amb les proves complementàries (radiografies, ecografies, analítiques, etc.) que s’hagin realitzat o sol·licitat s’abonen al taulell de recepció en sortir de la consulta.
  • És possible que algun càrrec no es conegui en el moment de l’alta (actuacions recents, alguna analítica o prova que encara no s’hagi acabat de tramitar). En aquests casos el nostre personal d’administració contactarà telefònicament amb vostè per informar-lo de l’import i sol·licitar el pagament.
  • En tots els casos se li facilitarà una factura detallada per qualsevol consulta, servei, producte o procediment mèdic, quirúrgic o diagnòstic realitzat a l’HCV.
  • Els pagaments es poden fer en metàl·lic, amb targeta de crèdit o dèbit, o fent una transferència per avançat.
  • Quan una factura queda sense satisfer, l’HCV la deriva a un gabinet jurídic extern. L’Hospital Clínic Veterinari es reserva el dret d’incrementar l’import del deute en concepte de despeses administratives i interessos de demora si ho considera oportú.