Serveis clínics

Hospitalització i cures intensives equins

Hospitalització
 • Molts cavalls necessiten estar hospitalitzats per tractar adequadament el seu problema.
 • La Unitat Equina compta amb una zona d’hospitalització amb quadres d’hospitalització normal, quadra per eugues amb poltre, box encoixinat, quadres d’aïllament per animals infecciosos, quadra emplomada per gammagrafies i quadra amb suport abdominal per hospitalitzar cavalls que no poden mantenir-se dempeus per sí sols.
 • Els equips dels serveis de cirurgia i de medicina interna equines són els responsables de la cura dels pacients durant l’hospitalització i estan disponibles per aquesta tasca les 24 hores, els 365 dies de l’any.

Algunes situacions que requereixen hospitalització són:

 • recuperació després de qualsevol intervenció quirúrgica;
 • tractament de ferides o traumatismes complicats;
 • tractament de còlics;
 • control del dolor postoperatori;
 • realització d’algunes proves diagnòstiques (gammagrafia, etc.);
 • valoració de l’evolució d’algunes malalties;
 • administració d’alguns tractaments que no es poden fer al domicili (fluidoteràpia, tractaments intravenosos, oxigenoteràpia, etc.).
Cures intensives
 • En ocasions, és necessària l’hospitalització en condicions de monitorització molt estricta i supervisió veterinària constant.
 • És el cas dels pacients que surten d’una cirurgia major complicada o que pateixen una malaltia no quirúrgica que posa en perill la seva vida.

Alguns exemples de situacions que requereixen cures intensives són:

 • còlics quirúrgics o mèdics complicats;
 • nounats sèptics o encefalopàtics;
 • problemes neurològics greus (crisis convulsives descontrolades, etc.);
 • politraumatismes o cremades massives (accidents, incendis, caigudes greus);
 • problemes oftalmològics que requereixin tractament intensiu;
 • postoperatoris de cirurgies majors complicades (alguns còlics quirúrgics, extirpació d’alguns tumors, etc.).