Serveis clínics

Cirurgia equins

El Servei de Cirurgia Equina és el responsable del diagnòstic i el tractament de cavalls amb problemes de coixesa o que poden necessitar una intervenció quirúrgica.

 • El servei també té cura dels seus pacients durant el període postoperatori i realitza i interpreta les proves complementàries que es requereixin.
 • A més de les tècniques de cirurgia convencional, el servei ofereix també la possibilitat d’utilitzar la laparoscòpia (cirurgia de mínima invasió), que en moltes ocasions permet evitar anestèsies i redueix el temps de recuperació dels pacients.
Els àmbits d’actuació més freqüents en cirurgia equina són:
 • malalties ortopèdiques com l’artrosi o l’osteocondrosi;
 • fractures: des d’un petit fragment ossi que perjudica la funció articular fins a fractures d’ossos llargs, sovint de molt mal pronòstic;
 • còlic: alguns còlics requereixen tractament quirúrgic; actualment, el percentatge global de supervivència d’aquests còlics està al voltant del 75%;
 • malalties respiratòries, com l’hemiplegia laríngia (cavalls roncadors);
 • problemes reproductius, com distòcies i laceracions rectovaginals;
 • ferides que poden arribar a lesionar estructures molt importants, com articulacions o tendons;
 • càncer: en el cavall, el càncer més freqüent és el de pell (sarcoïdosi, melanomes i tumors de cèl·lules escamoses).
Què és un cirurgià equí?

Tots els cirurgians equins de l’HCV són professionals que es dediquen exclusivament a l’àmbit de la cirurgia equina. Són especialistes (diplomats) o estan rebent la formació necessària per a obtenir, previ examen, el títol d’especialista atorgat per l'European College of Veterinary Surgery, l’organisme europeu responsable de certificar l’experiència i els coneixements dels aspirants.

Demanar una cita i referir un cas
 • El servei de cirurgia equina visita cada dia, sempre amb cita prèvia concertada.
 • Disposa de servei d’urgències quirúrgiques (digestives, musculoesquelètiques, etc.) i per fer el seguiment dels animals que requereixen vigilància intensiva, obert les 24h, els 365 dies de l’any. Sempre que sigui possible, abans de venir truqui al 649 19 12 06 per a poder estar preparats.
 • Veterinaris: si vol referir un pacient, sol·liciti una cita al 649 19 12 06. Consulti l’apartat Com referir un cas, on podrà emplenar el formulari de referència.
 • Clients: si el seu veterinari li ha recomanat una visita amb el servei de Cirurgia Equina, contacti amb el tel. 649 19 12 06 per a concertar una cita el dia i l’hora que més li convinguin. Si el seu animal té un problema urgent, l’atendran immediatament.