Serveis clínics

Serveis per a veterinaris

Des d’una segona opinió fins a una prova diagnòstica sofisticada: serveis per a veterinaris

A l’Hospital Clínic Veterinari posem el nostre equip d’especialistes diplomats, el més gran de l’Estat i un dels principals d’Europa, a disposició de tots els veterinaris per col·laborar i donar el millor servei als seus pacients.

Serveis Veterinaris 01

 

Us ajudem amb:

  • Segones opinions.
  • Maneig integral de casos remesos per diagnòstic i tractament.
  • Hospitalització intensiva de pacients referits.
  • Proves de diagnòstic per la imatge.
  • Actuacions complexes o que requereixen equipament específic.

 

Ens comprometem a:

  • Donar informació puntual sobre els casos referits per la via que el veterinari referent indiqui (telèfon, fax, correu electrònic).
  • Limitar-nos a dur a terme els serveis pels quals el pacient ha estat referit. Només s’oferiran serveis addicionals quan sigui en el millor interès del pacient donades les característiques del cas i, sempre que sigui possible, informant abans al veterinari referent.
  • Per qualsevol altre tipus de col·laboració, contacteu amb nosaltres.

 

Laboratori
Serveis Veterinaris 03

Més satisfacció dels clients:

La presència d’especialistes de totes les disciplines permet oferir una medicina integral al pacient sense necessitat de moure’s del centre.

Es treballa amb equips multidisciplinaris en què clínics i personal de suport col·laboren estretament per donar la millor atenció als pacients.

En qualsevol intervenció quirúrgica, per exemple, el pacient passa per la supervisió del cirurgià, l’anestesista, les infermeres de quiròfan, les infermeres d’hospitalització, l’intensivista i, en cas necessari, el personal de diagnòstic per la imatge; tots ells especialistes en els seus camps respectius.