Serveis clínics

Diagnòstic per la imatge equins

El Servei de diagnòstic per la imatge compta amb diplomats i residents de l'European College of Diagnostic Imaging, experts en la realització i interpretació de les proves diagnòstiques d’imatge més avançades.

Treballa en estreta col·laboració amb els especialistes de medicina interna i cirurgia equines, que hi participen activament.

Ofereix suport diagnòstic en:

  • radiologia;
  • ecografia;
  • ecocardiografia amb doppler color;
  • videoendoscòpia;
  • escàner (Tomografia Computada [TC]) de crani i extremitats;
  • ressonància magnètica (RM) en poltres;
  • gammagrafia.
Veterinaris: referir un cas
  • Els veterinaris referidors poden enviar els pacients que desitgin per a fer d’una prova determinada, els resultats de la qual els seran comunicats immediatament després de finalitzar el procediment. Així, la referència d’un pacient no comporta en cap cas la realització de procediments pels quals no hagi estat remès a l’HCV.
  • La unitat de diagnòstic per la imatge ofereix servei d’interpretació d’imatges obtingudes en altres centres per als veterinaris que desitgin una segona opinió.
  • Referir un pacient per a un escàner (TC), una gammagrafia, radiografies, ecografies o qualsevol altra prova: contacti amb nosaltres al 649 19 12 06 i li donarem dia i hora per la prova.