Serveis clínics

Diagnòstic per la imatge

El Servei de diagnòstic per la imatge compta amb diplomats i residents de l'European College of Diagnostic Imaging, experts en la realització i interpretació de les proves diagnòstiques d’imatge més avançades.

Ofereix suport diagnòstic en:

 • radiologia;
 • ecografia;
 • ecocardiografia amb doppler color;
 • videoendoscopia;
 • escàner (Tomografia Computada [TC]);
 • ressonància magnètica (RM);
 • gammagrafia.
Veterinaris: referir un cas
 • Els veterinaris referidors poden enviar els pacients que desitgin per a la realització d’una prova determinada, els resultats de la qual els seran comunicats immediatament després de finalitzar el procediment. Així, la referència d’un pacient no comporta en cap cas la realització de procediments pels quals no hagi estat remès a l’HCV.
 • La Unitat de diagnòstic per la imatge ofereix servei d’interpretació d’imatges obtingudes en altres centres per als veterinaris que desitgin una segona opinió.
 • Referir un pacient per a una Ressonància Magnètica (RM) o una Tomografia Computada (TC): empleni els formularis corresponents de l’apartat Com referir un cas, enviï’ls per correu electrònic (referencia.hcv@uab.cat) o per fax (93 581 34 28) i el contactarem per concertar dia i hora per la prova.
 • Referir un pacient per qualsevol altra prova (ecografia, radiologia, gammagrafia): sol·liciti una cita al 93 586 83 83 (exclusiu per a veterinaris) o empleni el formulari de referència general de l'apartat Com referir un cas i envii'l per correu electrònic (referencia.hcv@uab.cat), a més de donar-li’n una còpia al client.
Clients: demanar hora

Contacti amb el 93 581 18 94 per concertar el dia i l’hora que més li convinguin.