Serveis clínics

Medicina interna equins

El servei de Medicina Interna Equina és el responsable del diagnòstic, el tractament i el seguiment de cavalls amb problemes dels òrgans i els sistemes interns.

També atén els seus pacients durant l’hospitalització i realitza i interpreta les proves complementàries que es requereixin: proves d’imatge, analítiques, proves d’esforç, electrocardiografia ambulatòria (Holter), etc.

Àmbits d’actuació més freqüents en medicina interna equina:
 • afeccions digestives (per exemple: disfàgies, còlics i diarrees, pèrdua de pes crònica);
 • disminució del rendiment esportiu/intolerància a l’esforç;
 • afeccions respiratòries (vies respiratòries altes, vies baixes, pneumònies);
 • malalties infeccioses (com les galteres) o parasitàries (com la babesiosi);
 • afeccions cardiovasculars;
 • afeccions neurològiques;
 • afeccions dels nounats i dels poltres en creixement;
 • afeccions del sistema renal i urinari;
 • malalties endocrines, com la síndrome de Cushing;
 • problemes relacionats amb la nutrició i la toxicologia;
 • afeccions hematopoiètiques;
 • afeccions musculars;
 • altres afeccions metabòliques (fetge, etc.).
 
Per què necessito un especialista en medicina interna equina?

Els especialistes en medicina interna equina ofereixen atenció especialitzada en àrees com:

 • pneumologia;
 • cardiologia;
 • neurologia;
 • gastroenterologia;
 • nounatologia;
 • immunologia;
 • endocrinologia;
 • oncologia;
 • medicina esportiva;
 • medicina intensiva i d’urgències.

Tots els veterinaris del servei de medicina interna equina han obtingut el títol d’especialista europeu (Dipl. ECEIM) o bé estan seguint la formació per a obtenir-lo, dediquen tot el seu temps a la medicina interna i concentren els seus coneixements i la seva experiència en diagnosticar i tractar el problema del seu cavall.

Demanar cita i referir un cas
 • El servei de Medicina Interna Equina visita cada dia, només amb cites concertades.
 • Disposa de servei d'urgències mèdiques (digestives, respiratòries, neurològiques, cardiovasculars, en neonatologia, etc) i per fer el seguiment dels animals que requereixen vigilància intensiva, obert les 24h i els 365 dies de l’any.
 • Veterinaris: si vol referir un pacient, sol·liciti una cita al 649 19 12 06. Consulti l’apartat Com referir un cas, on podrà emplenar el formulari de referència.
 • Clients: si el seu veterinari li ha recomanat una visita amb el servei de Medicina Interna equina, contacti amb el 649 19 12 06 per a concertar una cita el dia i l’hora que més li convinguin. Si el seu animal té un problema urgent, l’atendran immediatament.