Serveis clínics

Dermatologia

El Servei de Dermatologia ofereix un recolzament especialitzat als veterinaris i als clients amb animals que presenten problemes de la pell, el pèl, les ungles i l’oïda externa.

Alguns exemples de les malalties dermatològiques més diagnosticades són:

 • malalties bacterianes (piodermes);
 • al·lèrgies i malalties induïdes per l’al·lèrgia (al·lèrgia a les puces, etc.);
 • malalties parasitàries de la pell, com la sarna demodècica;
 • malalties infeccioses, com la leishmaniosi;
 • manifestacions cutànies de malalties sistèmiques, com la síndrome de Cushing;
 • malalties autoimmunes, com el lupus o el pèmfig fol·liaci;
 • càncer de pell;
 • problemes d’oïda externa.

El Servei de Dermatologia du a terme procediments diagnòstics especialitzats:

 • examen microscòpic de les citologies i les biòpsies cutànies;
 • cultius de fongs i altres determinacions microbiològiques de raspats de pell i secrecions;
 • proves pel diagnòstic de les al·lèrgies.
Per què necessito un dermatòleg veterinari?

Un dermatòleg és un veterinari amb experiència en el diagnòstic i el tractament d’animals amb malalties benignes o malignes de la pell, l’oïda externa, el pèl i les ungles. Ha rebut una formació específica en malalties cutànies i ha aprovat un examen europeu que certifica la seva experiència, i que el reconeix com a especialista (Diplomat) per l'European College of Veterinary Dermatology.

Demanar cita i referir un cas
 • El Servei de Dermatologia visita només en hores concertades.
 • Veterinaris: si vol referir un pacient, sol·liciti una cita al 93 586 83 83 (exclusiu per a veterinaris). Consulti l’apartat Com referir un cas on podrà emplenar el formulari de referència.
 • Clients: contacti el tel. 93 581 18 94 per a concertar una cita el dia i l’hora que més li convinguin.