L'Hospital Clínic Veterinari

L'Hospital

L’Hospital Clínic Veterinari (HCV) és una fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona que neix l’any 1990 amb dos objectius essencials:

  • Oferir un servei extern d’alta qualitat als veterinaris i als ciutadans.
  • Donar suport a la docència de la Facultat de Veterinària aportant un alt volum de casos clínics.
Missió

La difusió de l’excel·lència mèdica entre la professió clínica veterinària amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar dels animals de companyia a la nostra societat.

Aquesta missió es fonamenta en tres grans eixos:
Estudiants del HCV

Docència

Donar suport docent a estudiants de veterinària, veterinaris i altres professionals de la sanitat animal a través de les pràctiques de grau de la Facultat de Veterinària de la UAB, els programes de formació de veterinaris interns i residents, i altres programes de formació de postgrau.

Assistència i suport mèdic

Oferir un servei de suport mèdic integral a la societat i, molt especialment, al col·lectiu professional clínic veterinari, basat en els principis de rigor científic, aprenentatge permanent, honestedat i respecte mutu.

Recepció
Recerca mini

Suport a la recerca

Donar suport a la recerca duta a terme a la Facultat de Veterinària, a la UAB, a empreses privades i a d’altres institucions.