Hospital Clínic Veterinari

Hospitalització

On estarà la meva mascota si es queda ingressada?

Les instal·lacions de l’HCV disposen de:

  • dues zones d’hospitalització per a gossos
  • una sala exclusiva per gats
  • una sala per animals exòtics
  • una àrea d’aïllament per pacients amb malalties infeccioses.

La seva mascota s’acomodarà en l’espai que li pertoqui i serà permanentment atesa per un especialista en cures intensives, un veterinari intern i una infermera.

Qui m’informarà sobre la meva mascota mentre estigui ingressada?

Un dels veterinaris del nostre equip contactarà regularment per informar de l’evolució del seu animal. Si us plau, li preguem que no truqui a l’HCV a menys que se li indiqui expressament.

Si vostè ve referit per un veterinari /a, el facultatiu responsable del cas contactarà amb ell/a per mantenir-lo informat.

Puc visitar la meva mascota?

En ocasions, una visita pot suposar més estrès que beneficis per a un animal hospitalitzat. Tot i així, entenem que vulgui acompanyar el seu animal mentre està ingressat.

Horaris de visita de pacients:

  • de dilluns a divendres: de 13h a 15h
  • caps de setmana i festius: de 13h a 14h

Es farà algun tipus d’experimentació amb la meva mascota?

Tots els procediments i tractaments que s’utilitzen habitualment a l’HCV es basen en tècniques diagnòstiques i protocols terapèutics aprovats i recolzats per la comunitat veterinària internacional.

Si s’està duent a terme algun estudi sobre la mateixa malaltia que pateix la seva mascota, se li demanarà si hi vol participar, se li facilitarà tota la informació disponible i vostè decidirà si vol o no donar la seva autorització signada per incloure el seu animal en l’estudi.

Em puc emportar les radiografies o l’historial de la meva mascota?

Els historials dels pacients i documents similars (resultats d’analítiques, etc.) són propietat de l’HCV, que té l’obligació de custodiar-los i mantenir-ne la confidencialitat. A petició del propietari o d’un altre veterinari, sempre que el propietari ho autoritzi, es pot redactar un informe i fer còpia dels resultats de les proves diagnòstiques.