Hospital Clínic Veterinari

Pagament i facturació

Quant em costarà el tractament?

Abans d’iniciar qualsevol acte clínic se li facilitarà un pressupost aproximat i se li demanarà que el signi. No obstant, tingui present que pot sorgir la necessitat de fer proves o donar tractaments addicionals que comportin un increment del cost. En aquests casos sempre contactarem amb vostè per exposar-li la situació abans de dur a terme actuacions que quedin fora del pressupost inicial.

Com i en quin moment he de pagar?

  • Les visites, juntament amb les proves complementàries (radiografies, ecografies, analítiques, etc.) que s’hagin realitzat o sol·licitat, s’abonen a recepció un cop surti de la consulta.
  • Quan un animal ingressa per a un procediment mèdic, quirúrgic o diagnòstic, li demanarem que aboni l’import del pressupost que ha signat. En el moment de l’alta clínica es regularitzarà a l’alça o a la baixa l’import segons la factura final.
  • Els pagaments es poden fer en metàl·lic, amb targeta de crèdit o dèbit, o per transferència per avançat.

Què passa si no estic d’acord amb el preu de la factura?

Quan una factura queda sense satisfer, es deriva a un gabinet jurídic extern. L’Hospital Clínic Veterinari es reserva el dret d’incrementar l’import del deute en concepte de despeses administratives i interessos de demora si ho considera oportú.

L’hospital rep subvencions econòmiques?

No, l’hospital és una organització sense ànim de lucre que cobreix totes les seves despeses a través del cobrament dels serveis veterinaris que ofereix. Per aquest motiu, no pot oferir atenció veterinària gratuïta o a preus reduïts.