Formació

Requisits

Els candidats hauran d’incorporar-se dues setmanes abans de l’inici de l’internat per realitzar els tràmits i familiaritzar-se amb el funcionament de l’hospital.

No s’acceptarà cap candidat que no compleixi els requisits en el moment de la incorporació. Es prega als interessats que llegeixin tots els continguts abans de demanar informació addicional. No es respondran sol·licituds d'informació que quedin respostes en aquest apartat.

mapamundi requisits pels espanyols
  • Ser llicenciat en Veterinària per una universitat espanyola.
mapamundi requisits per la unió europea
  • Ser llicenciat en Veterinària per la UE i tenir el títol homologat
  • Dominar els idiomes català o espanyol
mapamundi requisits per les persones de fora de la unió europea
  • Ser llicenciat en veterinària amb el títol homologat i permís de treball, o bé, ser llicenciat em veterinària amb el títol homologat i nacionalitat d'un país de la UE
  • Dominar els idiomes català o espanyol
 
Homologació del títol

L'homologació del títol és un requisit imprescindible per poder-se col·legiar. No es valorarà cap sol·licitud en la que no s’adjunti el comprovant de l’homologació. El tràmit pot trigar mesos.

Independentment de la política migratòria que sigui aplicable i que el candidat ha de consultar a la seva Embaixada o Consulat, l’homologació de títols a Espanya es realitza en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, no a les universitats.

Es pot consultar tota la informació a l’enllaç següent: HOMOLOGACIÓ.

 
Col·legiació (tots els candidats)

En el moment de la seva incorporació, els candidats seleccionats hauran d’estar col·legiats al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), requisit legal per exercir la professió en aquest país.

Per tramitar la col·legiació, el COVB exigeix que els sol·licitants tinguin el títol homologat.

 
Matriculació i certificat d'aprofitament

Els internats són un curs de la UAB. Els candidats seleccionats per incorporar-se al curs han de matricular-se a l’Escola de Postgrau de la UAB per poder-lo seguir i obtenir el certificat d’aprofitament corresponent en finalitzar el curs amb una avaluació favorable.

La matrícula té un cost de 540,92€ dels quals 125 € van a càrrec de l'intern.

Aquest tràmit es realitza a la secretaria de l’HCV junt amb el lliurament de la documentació necessària per formalitzar la incorporació abans de la data oficial d’inici de l’internat.

 
Formalització de conveni

La UAB i la Fundació HCV tenen un acord pel qual els alumnes del curs d’internat realitzen les seves pràctiques a l’hospital. Els interns signen un conveni de col·laboració amb la UAB i la Fundació HCV pel qual reben un ajut econòmic de 500 € mensuals.