Formació

Rotatori - Unitat Equina

Visitants de la Unitat equina

Descripció Estada combinada als diferents serveis de la Unitat Equina . El visitant no pot triar un únic servei. Els visitants d’aquesta modalitat entren obligatòriament en els torns de guàrdies de nit i caps de setmana.
A qui va dirigit Estudiants de 4t i 5è de veterinària i veterinaris acabats de llicenciar.
Cost Gratuït.
Temps màxim estada Quatre setmanes.
Períodes disponibles Tot l’any, depenent de la disponibilitat.
Temps d'espera 6 mesos aproximadament.
Allotjament

La FHCV no disposa d’allotjament per a visitants. Pels voltants:      

  • Vila Universitària (en el Campus, a 15 minuts a peu):  https://vilauniversitaria.uab.cat/ 
  • Airbnb o similars: buscar en poblacions que comptin amb estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Des de l’estació de la UAB a l’HCV, 10 minuts a peu. 
  • Posibilitat d’allotjaments alternatius: visitants.hcv@uab.cat 

 

Assegurança El visitant ha de disposar d’una assegurança que cobreixi assistència sanitària i responsabilitat civil. La FHCV no ofereix cobertura mèdica als visitants. No s’acceptarà cap visitant que no disposi d’assegurança.
Condicions S’espera que tots els visitants mostrin un elevat grau de compromís amb la missió i els valors de la FHCV i que respectin escrupolosament la normativa de visitants que els farà arribar el coordinador. En cas contrari es cancel·larà immediatament l’estada.
Certificació Si necessites un certificat de l’estada, sol·licita’l al coordinador. No es fan certificats de forma rutinària.
Com fer la sol·licitud Escriu un missatge a visitants.hcv@uab.cat indicant les dates en les que vols fer l’estada. El coordinador de visitants t’indicarà la disponibilitat i et farà arribar tota la documentació necessària.