Formació

Servei - Petits Animals

Visitants de servei de la Unitat de petits animals
Descripció Estada en un únic Servei de la FHCV. El visitant s’integra en l’activitat clínica del servei i en les activitats formatives dirigides a interns i residents (discussió de casos, journal clubs, rounds, etc.).
A qui va dirigit Estudiants i Veterinaris que volen actualitzar els seus coneixements en una especialitat concreta.
Cost Veterinaris llicenciats 250 € + 21% IVA per setmana a tots els serveis, gratuït pels estudiants.
Temps màxim estada Dues setmanes.
Períodes disponibles Depenent de les activitats i la disponibilitat de cada servei.
Temps d'espera Depèn de cada servei.
Allotjament

La FHCV no disposa d’allotjament per a visitants. Pels voltants:

  • Vila Universitària (en el Campus, a 15 minuts a peu):  https://vilauniversitaria.uab.cat/ 
  • Airbnb o similars: buscar en poblacions que comptin amb estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Des de l’estació de la UAB a l’HCV, 10 minuts a peu. 
  • Posibilitat d’allotjaments alternatius: visitants.hcv@uab.cat 
Assegurança El visitant ha de disposar d’una assegurança que cobreixi assistència sanitària i responsabilitat civil. La FHCV no ofereix cobertura mèdica als visitants. No s’acceptarà cap visitant que no disposi d’assegurança.
Condicions S’espera que tots els visitants mostrin un elevat grau de compromís amb la missió i els valors de la FHCV i que respectin escrupolosament la normativa de visitants que els farà arribar el coordinador. En cas contrari es cancel·larà immediatament l’estada.
Certificació Si necessites un certificat de l’estada, sol·licita’l al coordinador. No es fan certificats de forma rutinària.
Com fer la sol·licitud Escriu un missatge a visitants.hcv@uab.cat indicant el servei i les dates en què vols fer l’estada. El coordinador de visitants t’indicarà la disponibilitat i et farà arribar tota la documentació necessària.