Formació

Residències

Les residències oficials són l’única via d’especialització en veterinària reconeguda internacionalment. Tots els programes de residència de la FHCV han estat aprovats pels respectius Col·legis Europeus i capaciten el resident per presentar-se a l’examen de Diplomatura de l’especialitat.

La Fundació Hospital Clínic Veterinari ofereix 18 places de resident en 10 especialitats clíniques.

Durada i convocatòries

La durada d’una residència és d’un mínim de 3 anys, tot i que en alguns casos pot variar.

No hi ha dates fixes de convocatòria i incorporació. Les places es convoquen quan queda una vacant i s’anuncien a l’apartat de convocatòries d’aquest web.

Tasques

80% del temps

(Aquests percentatges poden variar entre especialitats)

Es dedica a l’activitat clínica de l’especialitat a la FHCV sota la supervisió del/de la Diplomat/da supervisor/a (incloent torns de guàrdia de nits i caps de setmana).

L’activitat clínica comporta el diagnòstic, tractament i supervisió dels pacients, la comunicació amb propietaris i veterinaris referents, l’elaboració d’informes i pressupostos i la formació d’interns, estudiants de grau i alumnes del curs d’Auxiliars tècnics veterinaris.

20% del temps

(Aquests percentatges poden variar entre especialitats)

Es reparteix entre seminaris, rounds, recerca, rotacions en altres especialitats, temps per l’estudi i vacances.

Tots els/les residents presentaran diversos rounds o seminaris cada any, faran comunicacions als congressos anuals de la seva especialitat i publicaran com a mínim un article científic en una revista indexada al llarg de la seva residència. El tipus i la freqüència d’aquestes activitats varia en funció dels requisits de cada Col·legi Europeu i queda a la discreció del/de la Diplomat/da que supervisi cada especialitat.

Compensació

El/la resident rebrà una compensació de 955€ bruts mensuals.

Especialitats

Les especialitats en què la FHCV ofereix places de residència oficials actualment són:

 • Cirurgia Equina (resident ECVS-Large animal);
 • Dermatologia (resident ECVD);
 • Diagnòstic per la imatge (resident ECVDI);
 • Etologia (resident ECAWBM);
 • Exòtics (resident ECZM-small mammals);
 • Medicina interna de petits animals (resident ECVIM-small animals);
 • Medicina interna equina (resident ECEIM);
 • Neurologia i neurocirurgia (resident ECVN);
 • Oftalmologia (resident ECVO);
 • Patologia clínica (resident ECVCP).
 • Urgències i medicina intensiva (resident ECVECC).