Sala de premsa

Oberta la convocatòria de beques per estudiants amb discapacitat

Beques Impuls 2022

El Servei per a la Inclusió de la UAB, PIUNE, obre la convocatòria per optar a les Beques Impuls durant aquest curs 2022-2023 dirigida a estudiants amb discapacitat i dependència.

02/11/2022

A través del Programa Impuls s'ha obert la convocatòria de les Beques Impuls, una línia d'ajuts per a estudiants amb discapacitat i dependència de la UAB per garantir la igualtat de condicions a l'hora de completar els seus estudis superiors.

Amb l'objectiu d'assegurar que aquests estudiants puguin assistir a la universitat s'ofereixen ajuts econòmics en concepte d'assistència personal durant la jornada acadèmica i de mobilitat en el cas que, a causa de la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de forma autònoma o requereixin suport per fer ús de transports específics des del seu lloc de residència fins al centre. Les Beques reben el suport i la col·laboració d'empreses i donants particulars del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i de fundacions privades.

L'aportació total de la línia de Beques Impuls és de 10.000 euros i cada estudiant que sol·liciti la beca podrà rebre, com a màxim, 3.000 euros, que es podran distribuir entre assistència personal i mobilitat.

La documentació necessària per poder optar als ajuts econòmics és: un formulari normalitzat de sol·licitud completat, una fotocòpia del DNI o NIE de l'estudiant, una fotocòpia del certificat de discapacitat oficial emès per l'òrgan competent d'acord amb la legislació actual, una fotocòpia de la resolució del Grau de Dependència, emès per l'òrgan competent segons la legislació actual, en el cas que l'estudiant disposi d'aquesta valoració, una fotocòpia de la matrícula universitària del curs 2022-2023 i una fotocòpia de l'expedient acadèmic 2021-2022.

El termini per presentar la documentació indicada s'iniciarà el dia 27 d'octubre de 2022 i finalitzarà el dia 6 de novembre de 2022. El formulari normalitzat i la documentació complementària s'haurà de lliurar per correu electrònic a l'adreça fas.piune@uab.cat. Aquest any, el lliurament de les Beques Impuls serà el dia 2 de desembre coincidint amb la celebració institucional del Dia internacional de les persones amb discapacitat. Es preveu que aquest any l’acte que és organitzat per l’Observatori per la Igualtat tracti sobre la salut mental.

Un cop se sàpiguen els beneficiaris de les beques, la resolució de la convocatòria es farà a través de la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària o també es poden consultar al tauler d'anuncis del PIUNE, el Servei Per a la Inclusió de la UAB.

Per obtenir més informació sobre la convocatòria i la documentació que cal presentar, podeu consultar les bases del programa o adreçar-vos al PIUNE Servei d'Atenció a la Discapacitat (Plaça Cívica, local A02. Telèfon 93 581 26 97. Correu electrònic: fas.piune@uab.cat).