Sala de premsa

Migracions, asil i refugi 2019-2020

Resum Acollida curs 19-20

Amb motiu del Dia mundial de les persones refugiades, repassem les actuacions més destacades del Programa d’Acollida de persones en cerca de refugi de la FAS-UAB del curs acadèmic 2019-2020

19/06/2020

Estem a punt de tancar el curs 2019-20, un any acadèmic marcat clarament per la crisi del  coronavirus, però també per l’augment dels discursos d’odi i la visibilització de les violències racistes i xenòfobes aquí i arreu, així com de les lluites i resistències dels col·lectius i moviments antiracistes.

Entorn al 20 de juny, Dia mundial de les persones refugiades, les entitats de referència fan públiques dades actualitzades en matèria de desplaçaments forçosos. Aquestes xifres, cada any més elevades, posen de manifest una situació que fa temps que ha deixat de ser un fenomen a curt termini i que demana mesures contundents i un compromís social i institucional ferm envers la greu vulneració de drets que pateixen les persones migrants, refugiades i desplaçades.

Des del 2016, l’objectiu principal del Programa Acollida de la Fundació Autònoma Solidària és de contribuir a la millora de les pràctiques universitàries en favor dels drets de les persones en cerca de refugi. Es treballa a través de quatre eixos d’actuació:
-    Acollida: Generar espais d’inclusió de les persones sol·licitants d’asil que viuen al campus UAB
-    Formació: Afavorir l’accés i continuïtat als estudis universitaris per a estudiants refugiats/ades
-    Sensibilització: Promoure el coneixement crític i transformador sobre els fenomens migratoris i el dret d’asil
-    Treball en xarxa: Generar sinèrgies i col·laboracions agents socials clau per tal de consolidar el rol de la universitat com a institució compromesa amb els Drets Humans.

Aquest curs s’ha seguit treballant en coordinació amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR-CEAR) per a potenciar la capacitat d’acollida de la universitat cap a les persones sol·licitants d’asil que resideixen al dispositiu de la Vila Universitària. La declaració de l’estat d’alarma, amb el conseqüent confinament de la població, ha comportat l’aturada de les activitats presencials al Campus, afectant directament a la realització de les activitats d’acompanyament com el programa de Mentoria Social. Des de l’inici de la quarentena fins ara, les mentories s’han realitzat en modalitat virtual, amb un gran esforç per part de les persones que el conformen: mentores voluntàries de la comunitat UAB i persones usuàries de CCAR.

A més, al llarg de l’any acadèmic 19-20, s’ha dotat de contingut el compromís adoptat per part de la UAB en relació a l’accés de persones refugiades a la universitat, entenent l’educació com a eix vertebrador en el procés d’inclusió de les persones nouvingudes. 16 estudiants en situació de refugi han cursat, amb exempció de matrícula, estudis de grau, màster o doctorat a la UAB. 10 d’aquestes persones han rebut beques de suport complementari a l’estudi gràcies a la campanya de micromecenatge Beques #UAB Refugi, llançada a l’inici del curs. Durant el confinament sanitari, 2 persones del programa obtenen Beques Covid-19 de cessió temporal d’equipament informàtic de la UAB, i es gestiona l’accés amb beca de 2 estudiants del programa a la UAB Barcelona Summer School.

Pel que fa als eixos de sensibilització i treball en xarxa, a més de les activitats d’incidència curricular, educació no formal i mobilització que es duen a terme per tercer any consecutiu en el marc del Projecte MAR, el Programa Acollida ha començat dues línies d’actuació que amplien i reforcen l’objectiu de promoure l’abordatge crític i amb visió transformadora dels fenomens migratoris. Per una banda, a través d’activitats que posen el focus en les qüestions de gènere vinculades a migracions. Per l’altra, implementa un programa en l’àmbit de la Prevenció d’Extremismes Violents (PEV), en col·laboració amb NOVACT i altres organitzacions de la societat civil jordana, iraquiana i kurda.

Durant el segon semestre, s’han realitzat dos cursos interuniversitaris en format virtual amb participació de més de 80 estudiants, el primer en  matèria de prevenció d’extremismes violents i polarització social, el segon vinculat a qüestions de gènere, migracions i Drets Humans. A més de les entitats ja esmentades, hem pogut col·laborar directament amb entitats i col·lectius de referència com ACATHI, Afroféminas, Sindihogar/Sindillar, Sindicato de Cuidadoras sin Papeles, Red de Migración, Género y Desarrollo, Irídia i la UNRWA, generant espais de trobada i aprenenentatge entre el teixit social i associatiu i l’àmbit universitari. La projecció del documental, el 19 de febrer de “Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones migren?”, va ser un èxit rotund, superant l’aforament de la Sala de Cinema de la UAB. La resta de documentals del Cicle de Cinema sobre Migracions i Gènere es van haver de posposar al curs 20-21 a causa del cessament d’activitats al Campus. A nivell de formacions, cal posar en relleu la voluntat del programa d’arribar a totes les persones que conformen la comunitat universitària, en aquest sentit s’han oferit formacions d’asil i refugi específiques per a personal administratiu i de serveis de la UAB. De forma complementària, es durà a terme a finals de mes, una formació per a personal docent universitari co-organitzada amb el comitè espanyol de l’ACNUR: Aules Refugi, Aules transformadores: Asil, Interculturalitat Crítica i Antiracisme a l’educació universitària.

També, s’ha iniciat una recerca aplicada sobre missatges d’odi a les xarxes socials a Catalunya, que es desenvolupa conjuntament amb el Centre de Visió per Computació de la UAB. Els resultats de la recerca permetran un major coneixement sobre les dinàmiques i continguts en línia dels discursos de l’odi, per poder donar respostes efectives a través de narratives alternatives i poder desmuntar el discurs d’odi identificant millor el públic, missatge i canal.

El programa PEV inclou quatre beques acadèmiques per al curs 2020-2021, orientades a generar coneixement en el camp de la prevenció d’extremismes violents, la construcció de la pau i els estudis de gènere. Aquesta convocatòria està oberta a dones en situació de refugi, pertanyents a la comunitat refugiada o desplaçada de Síria, Iraq o el Kurdistan iraquià, en tant que agents clau en la prevenció i resolució de conflictes violents. Les beques estan finançades per l’ACCD i la UAB, la FAS s’ocupa de la gestió de les beques i de l’acompanyament de les persones seleccionades durant el seu pas a la UAB.