Cooperació i EpJG

Acollida persones refugiades

Acollida

Programa Acollida

En un escenari global marcat per la continuada vulneració de drets de les persones migrants i refugiades, la Fundació Autònoma Solidària (FAS) desenvolupa, en coordinació amb el Comitè Espanyol d’Ajuda al Refugiat (CEAR), el Programa d’Acollida per tal d’ajudar persones en cerca de refugi.
 
El Programa té l’objectiu de contribuir a potenciar la capacitat d’acollida de la Universitat. De manera global, el Programa d’Acollida de persones en cerca de refugi s’orienta a l’objectiu general de contribuir a la millora de les pràctiques universitàries en favor dels drets de les persones en cerca de refugi.

Objectius:

  • Facilitar la plena integració de les persones sol·licitants de protecció internacional residents al campus de la UAB a través de la implicació de la població universitària en el desenvolupament d’accions d’acollida i acompanyament. Aquest objectiu s’assoleix a través del desplegament d’una estratègia d’intervenció que estableix itineraris individualitzats orientats al foment de l’autonomia, l’enfortiment de capacitats i el foment de la participació activa per a la integració al context immediat d’acollida. 
  • Promoure el coneixement de les causes estructurals dels desplaçaments forçats i facilitar eines d’acció a través de:
    • Diverses accions de divulgació i sensibilització per donar a conèixer la realitat de les persones refugiades.
    • La promoció del paper de la universitat en relació amb la generació de coneixement crític i la formació d’una ciutadania políticament activa i compromesa.


El Programa s’articula al voltant de quatre línies d’acció:

El Programa gestiona un grup de voluntariat en el qual pot col·laborar tota la comunitat universitària.

Des de l’any 2016, ha atès més de 130 persones en cerca de refugi i ha comptat amb la participació de 103 persones voluntàries.

L’impacte esperat d’aquest programa és contribuir a la construcció d’un model universitari que incorpori de manera integral un enfocament d’educació per a la justícia global.