Sala de premsa

El voluntariat en marxa

Inici voluntariat 2021 FAS

Els programes d’acció social de la FAS comencen l’activitat del curs 2021-2022 i busquen estudiants que s’hi vulguin incorporar. Hi ha més de 200 places disponibles per a promocionar el medi ambient o la salut al campus, per formar part dels programes socioeducatius, de justícia o d’acollida a persones en situació de cerca de refugi.

08/09/2021

S’inicia el curs 2021-2022 a la UAB i des de la FAS proposem a la comunitat universitària implicar-se en un dels programes d’acció social. Després de dos cursos atípics, comencem aquest nou amb moltes propostes, algunes de continuïtat però també amb novetats.

El voluntariat és una manera de contribuir a la justícia social; de participar en accions i campanyes de sensibilització universitàries; de posar en pràctica allò que estem estudiant i assimilar noves competències; és una experiència de contacte amb la realitat propera i d’enriquiment personal, de conèixer gent i de passar una bona estona.

La FAS oferim a tota la comunitat universitària l’oportunitat de fer acció social a través de la participació en programes de voluntariat. A presons, a escoles, amb persones refugiades, amb persones hospitalitzades, pel medi ambient o per a la salut. 

Programes voluntariat setembre 2021

En aquest inici de curs, hi ha places en els programes de medi ambient, salut, acollida a persones refugiades, CROMA 2.0, justícia i en el d’estudiants de suport. El sociosanitari està previst que es puguin reactivar una més endavant. 

El voluntariat del programa d'acollida, per una banda, fa suport a la inclusió social i acompanyament per a l’autonomia de les persones sol·licitants de protecció internacional residents al campus a través de la mentoria que facilita el coneixement de l'entorn i ofereix suport i guiatge a través de la creació d'un vincle de confiança. Per una altra, el grup d'acció  fa accions de sensibilització i mobilització per a la promoció del coneixement de les causes dels desplaçaments i en defensa dels drets de les persones en cerca de refugi.

El grup de voluntariat de medi ambient contribueix a construir una universitat més responsable i en contacte amb el territori, a través de la promoció de l’educació ambiental al campus, del contacte amb la biodiversitat que ens rodeja, i d’altres activitats relacionades amb la sostenibilitat.

El voluntariat del programa CROMA 2.0 dinamitza tallers educatius a les escoles i implementa dinàmiques de grup i projectes d’investigació per a l’alumnat. També, i com a novetat d’aquest curs, arran de la crisi per a la Covid-19 es busquen mentors o mentores pels infants. Es tracta de fer trobades virtuals amb ells per oferir-los suport personalitzat, a partir de la creació d’un vincle emocional segur.

En el cas del voluntariat en el programa de salut, les estudiants es formen com a agent de salut al campus per promocionar la salut, quant a hàbits i consums saludables i salut sexoafectiva, participant en grup en campanyes i accions al Campus.

El voluntariat penitenciari contribueix a trencar l’aïllament i a afavorir la integració i la reinserció social de les persones privades de llibertat. Les voluntàries fan activitats fisicoesportives, culturals i artístiques, acadèmiques i sociolaborals així com d’oci i desenvolupament personal. Enguany, el voluntariat farà activitats presencials i virtuals.

Pel que fa al programa d’estudiants de suport, és un programa de voluntariat que es realitza amb l’objectiu de poder proporcionar als estudiants de la UAB amb diversitat funcional un suport en les assignatures per part de companys/es dels estudis.

Inscripcions

Els programes tenen diferents formats, horaris i llocs d’actuació. Les persones interessades podeu triar segons interès i disponibilitat. Tot el voluntariat rebrà formació i reconeixement per la participació (possibilitat de crèdits acadèmics).

Per a apuntar-se al voluntariat, cal emplenar el formulari de demanda d’informació o bé si es vol més informació escriure a fas.voluntariat@uab.cat.

I tu, FAS acció social?

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Reducció de les desigualtats