Sala de premsa Premsa i mitjans

La UAB adapta els calendaris acadèmic i acadèmic administratiu

Estudiants al campus de la UAB
Davant la situació actual, la UAB ha adaptat el calendari acadèmic i el calendari acadèmic administratiu ales condicions marcades pel Reial Decret de declaració de l'estat d'alarma. Per a més aclariments, caldrà adreçar-se a les gestions acadèmiques dels centres.

17/03/2020

Vist l'establert al respecte de la formació i els terminis administratius al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha adaptat el calendari acadèmic i el calendari acadèmic administratiu de la manera següent:

Calendari acadèmic

Mentre estigui vigent, i seguint l'establert a l'article 9 sobre mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació del Reial Decret 463/2020, la docència programada en el calendari acadèmic de la UAB es manté tal i com estava planificada, amb les adaptacions necessàries, mitjançant modalitats no presencials.

Calendari acadèmic i administratiu

Mentre estigui vigent, i seguint l'establert a la disposició addicional tercera sobre la suspensió de terminis administratius del Reial Decret 463/2020, s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. Pel que fa al calendari acadèmic administratiu de la UAB, aquesta suspensió s'aplica de la manera següent:

  • Queda interromput el còmput dels terminis corresponents a procediments que finalitzen durant la vigència del Reial Decret 463/2020. Quan l'esmentat decret deixi de tenir efecte, els terminis es reprendran. A tal efecte, es publicaran les noves dates per a cadascun dels procediments.
  • No es modifica el còmput dels terminis corresponents a procediments que no finalitzin durant la vigència del Reial Decret 463/2020.

Aquestes mesures i adaptacions poden anar-se revisant i actualitzant en aplicació de futures directrius per a la gestió d'aquesta situació d'excepcionalitat. En cas de dubte o consulta, podeu adreçar-vos al correu electrònic de la vostra gestió acadèmica.

Més informació: Web d'informació sobre el coronavirus

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Reducció de les desigualtats
  • Educació de qualitat
  • Ciutats i comunitats sostenibles