Sala de premsa Premsa i mitjans

Un article de la UAB guardonat als Emerald Literati Awards

Premi Literati Award
Jordi Grau Rebollo, Paula Escribano Castaño, Hugo Valenzuela-Garcia, Miranda Jessica Lubbers

El grup Emerald ha concedit el premi Outstanding Paper a un article publicat per un equip del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB a la revista Journal of Organizational Ethnography. 

20/11/2020

L’article Charities as symbolic families: ethnographic evidence from Spain, publicat pels professors i professores del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB Jordi Grau Rebollo, Paula Escribano Castaño, Hugo Valenzuela-Garcia i Miranda Jessica Lubbers a la revista Journal of Organizational Ethnography, ha estat guardonat amb la distinció Outstanding Paper a l’edició 2020 dels Emerald Literati Awards.

La recerca explora el rol d’organitzacions benèfiques que ajuden les persones en situacions de vulnerabilitat econòmica i que acaben per funcionar com a famílies simbòliques per a les persones que ho necessiten. Aquesta vinculació es genera mitjançant mecanismes culturals com el compromís mutu, el sentiment de pertinença, la interdependència i la projecció d’espais simbòlics de la llar.

L’impacte social de la darrera gran crisi econòmica mundial va suposar un increment considerable de l’exposició al risc de pobresa i d’exclusió social tant entre els sectors socials tradicionalment més vulnerables com en persones que es trobaven per primer cop en situació de pobresa o privació material severa.

El treball etnogràfic dut a terme mostra com l’espai institucional creat per organitzacions benèfiques configura una projecció metafòrica de la intimitat, un espai relacional i afectiu proper entre els membres que progressivament assumeixen rols solidaris tradicionalment atribuïts a parents genealògics.

Tanmateix, també es posa de manifest que no hi ha una interdependència real entre individus a causa de la verticalitat i la temporalitat dels llaços que es generen. Per tant, l’actuació de la família simbòlica acaba sovint amb el desacoblament institucional que permet conceptualitzar aquests llaços generats com a famílies descartables (disposable families), prenent en préstec el terme de Desmond (autor del llibre Desahuciadas, 2013) de llaços descartables (disposable ties).

Emerald Literati Awards

Des de fa 25 anys, els Emerald Literati Awards premien les contribucions més destacades d’autors/es i revisors/es al coneixement científic mitjançant el reconeixement dels millors articles publicats a les seves revistes d’alt impacte acadèmic.

Més informació:

Article de recerca guardonat

Emerald Literati Awards