Sala de premsa Premsa i mitjans

Reivindiquen el rol de la universitat com a "punt de trobada" entre coneixement i empresa

InnoHEIs
Representants de la Generalitat, del món associatiu i de l'àmbit acadèmic han debatut sobre com enfortir la relació entre les universitats i el sector empresarial en una jornada vinculada a un projecte europeu que ha tingut lloc a la Facultat d'Economia i Empresa.

09/01/2020

Experts del món acadèmic i membres d'institucions i empreses van reivindicar el diàleg entre la universitat i el teixit social per enfortir les sinergies entre l'educació superior i el sector empresarial a la jornada "Universitats, empresa, emprenedoria i el rol de les infraestructures universitàries", que va tenir lloc el 9 de gener, a la Facultat d'Economia i Empresa. El president del Consell Social de la UAB, Gabriel Masfurroll, va afirmar que la universitat ha de ser un "punt de trobada" entre les capacitats innovadores del món acadèmic i del sector productiu. Aquesta jornada s'emmarcava dins del projecte europeu InnoHEIs, del qual, la UAB és sòcia. L'investigador principal d'aquest projecte i professor d'anàlisi econòmica de la UAB, Ricard Esparza, va explicar que aquesta iniciativa vol afavorir que la transferència de coneixement ajudi a millorar i definir les polítiques públiques en el camp de la innovació.

A la presentació de la jornada, el degà de la Facultat, Héctor Sala, va emfatitzar que aquesta iniciativa contribuirà a aprofundir en una millor transferència de coneixement al món empresarial i va elogiar el destacat grup de ponents que hi ha participat, que incloïa docents tant de la UAB com d'altres institucions i representats del món associatiu i de l'administració de la Generalitat. Per la seva banda, el vicerector d'Economia i Campus, Carles Gispert, va explicar que el pla estratègic "La UAB del futur. Horitzó 2030" contempla diverses línies estratègiques per enfortir "l'emprenedoria i la transferència de coneixement". I, pel que fa al desenvolupament dels objectius de la Universitat, va denunciar que la institució no ha pogut aprovar el pressupost per a l'any 2020 i va desitjar que "la situació es desencalli". Masfurroll es va sumar a la reivindicació del vicerector tot afirmant que la UAB necessita recursos per "complir la seva funció" envers la societat.

David Urbano, vicedegà d'Emprenedoria de la Facultat, va intervenir també a la presentació del debat per introduir el tema de la innovació des de la interacció entre administracions públiques, universitats, empreses i societat civil, i per explicar alguns dels projectes que la UAB està plantejant per afavorir la emprenedoria, especialment en l'àmbit social, com ara l'Espai INnova en Emprenedoria Social (EINES). Seguidament, en el primer dels quatre debats en què es va estructurar la jornada, els participants van debatre sobre com la universitat por esdevenir més atractiva per a les empreses. Les diferents intervencions van coincidir en subratllar que la universitat és, en paraules de Masfurroll, "un font de riquesa, no de despesa", així com en la necessitat de comunicació entre l'àmbit acadèmic i l'empresarial per tal de detectar talent i idees, i facilitar el seu desenvolupament.