Pròrroga de les mesures en matèria de salut pública fins al 15 de febrer

Casa Convalescència

La Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, de la Generalitat recull els criteris d’aplicació de les mesures fixades per les quals es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Les condicions recollides es mantindran fins al 15 de febrer de 2021.

15/01/2021

A causa de l’evolució dels indicadors epidemiològics de les darreres setmanes, el Govern de la Generalitat ha adoptat noves mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social, i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població. Aquestes mesures especials estan recollides en la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.     

Aquestes condicions es mantindran fins al 15 de febrer de 2021, si no hi ha mesures més restrictives, i s’estableixen els criteris d’aplicació següents:    

 

Docència  

Tota la docència dels centres de la UAB serà virtual, amb l’excepció de les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció. 

 

Treball a distància  

Durant la vigència d’aquesta instrucció se seguirà facilitant al personal d’administració i serveis de la UAB fins a 5 dies de treball a distància per al personal dels equips de treball.   

Es manté la presencialitat dels serveis i de les activitats com s’està fent actualment. Per garantir-ho es continua amb l’establiment de torns de personal, tenint en compte la disponibilitat, el nivell d’ocupació (per avaluacions i pràctiques, tal com s’estableix en l’esmentada Resolució SLT/1/2021) i la coexistència de diversos punts d’accés.  

Les persones que durant aquest període prestin serveis presencials podran demanar al director/a corresponent el document de justificació. També es pot utilitzar el certificat autoresponsable de la Generalitat, que es pot descarregar a l’enllaç a https://certificatdes.confinapp.cat/#/. En cas d’utilitzar aquest certificat caldrà que el/la treballador/a informi prèviament a la seva Direcció a efectes de poder controlar que les persones que coincideixin sempre siguin del mateix grup, de conformitat amb el Protocol de continuïtat de l'activitat laboral de la Corporació UAB

  

Serveis  

Pel que fa als serveis, s’estableix el següent: 

  • Els bars i restaurants del campus de Bellaterra podran obrir amb restriccions. S’informarà de la concreció dels horaris i dels espais oberts.   
  • El Servei d’Activitat Física adaptarà els seus serveis a les mesures adoptades a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, i posteriors, si n’hi ha, fins al 15 de febrer. Des del SAF s’informarà dels dies d’obertura i de les condicions d’accés.  
  • Les sales d’estudi romandran tancades.  
  • Es manté l’oferta de transport públic d’autobús al 100 % al campus de la UAB.  
  • El Servei de Biblioteques podrà obrir amb un 50% de l’aforament.
  • El Servei Assistencial de Salut mantindrà la presencialitat del seu personal  per tal de garantir el manteniment dels serveis. 

       

Podeu trobar més informació al web sobre el coronavirus i a la resta de canals de comunicació institucionals.