Sala de premsa

Presentació dels resultats de l'Estudi DEPCURA, amb la Fundació Salut i Envelliment UAB

Presentació els resultats del projecte DEPCURABCN

El 21 de maig de 2024 va tenir lloc la jornada "Resultats de l'Estudi DEPCURA-BCN" per presentar i debatre les conclusions del projecte de recerca sobre les persones grans.

05/06/2024

La jornada, que va tenir lloc al CaixaForum Macaya de Barcelona, va ser organitzada per la Universitat de Barcelona, la Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE) i la Universitat Pompeu Fabra, institucions col·laboradores en el projecte “La situació de les persones grans amb dependència funcional i les persones cuidadores a Barcelona” (DEPCURA-BCN).

En aquesta trobada, les tres entitats van presentar i debatre els resultats i recomanacions principals d'aquesta recerca sobre les persones grans amb reconeixement oficial de dependència a la ciutat de Barcelona i les seves persones cuidadores familiars.

L'Estudi DEPCURA-BCN analitza les condicions de vida i les necessitats de cura d'aquest col·lectiu, identificant diferents perfils a través d'una enquesta representativa de 1.600 persones grans i 30 entrevistes en profunditat. Es tracta d’una recerca que, per primera vegada, parteix d’una mostra representativa de la població d’edat avançada en situació de dependència funcional.

L’objectiu del projecte era analitzar quines són les condicions de vida i les característiques de les persones que es troben en situació de dependència funcional a Barcelona i de les persones encarregades de la cura, amb la finalitat de valorar les seves necessitats, diferenciant els seus perfils, així com les diverses estratègies de cura que desenvolupen.

Explicació del projecte de recerca.

Explicació del projecte de recerca.

L’estudi ha estat liderat per l’Albert Julià, investigador de la School of Sociology de la Universitat de Barcelona i ha comptat amb la participació d’altres membres del departament de Sociologia de la UB, com són el Pedro Gallo i la Marga Marí-Klose, a través d’una subvenció extraordinària per a la recerca i la innovació de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa”.